Na een overlijden worden de rekeningen van de overleden persoon en zijn/haar echtgen(o)t(e) geblokkeerd. Om de rekeningen terug vrij te maken hebben de erfgenamen een akte of een attest van erfopvolging nodig, dat ze kunnen krijgen bij de notaris of bij het Registratiekantoor.

Fiscale en sociale schulden

Sinds 1 juli 2012 mag het attest niet meer onmiddellijk afgeleverd worden, maar moet het Registratiekantoor (of de notaris) eerst een bericht naar de fiscus en de RSZ sturen, die nakijken of de erfgenaam (of de overledene) nog een fiscale of sociale schuld heeft uitstaan.

Het is daarbij niet de bedoeling dat de ene erfgenaam de andere zou blokkeren. In het najaar van 2012 zijn er echter wel wat technische problemen geweest, zodat bepaalde erfgenamen in de realiteit wél geblokkeerd werden (dus hun attest niet kregen) als één erfgenaam schulden had. Intussen zouden deze problemen van de baan zijn.

Een testament

Een andere vraag is, of er bij de opengevallen erfenis al dan niet sprake is van een testament of een huwelijksovereenkomst. Is dat het geval, dan kan het attest niet afgeleverd worden door het Registratiekantoor, maar moet dat verplicht door de notaris gebeuren.

De notaris of het Registratiekantoor moeten dus eerst in het Centraal Register van Testamenten (CRT) nakijken of er al of niet een testament is. Dit is eendatabank die door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) wordt beheerd en door de notarissen wordt gevoed en waarin de notariële testamenten elektronisch worden opgeslagen. Is er een testament,dan kan het Registratiekantoor het attest van erfopvolging dus niet afleveren.

Dit alles zal nu vlotter gaan dankzij een nieuwe webservice, die de administratieve relatie tussen de FOD Financiën en de notarissen met betrekking tot erfenissen vereenvoudigt.

Vroeger moest de KBFN handmatig tussenkomen om per mail te antwoorden dat er voor de overleden persoon geen testament bestaat (wat in 95% van de gevallen het antwoord was).

Dankzij de nieuwe webservice zal deze mailuitwisseling met een bijna onmiddellijk antwoord vervangen worden. Dat zal de naam van de notaris die het testament in bewaring heeft, de datum en het type van het eventuele testament bevatten. De dienst zal bij het Rijksregister navraag doen om de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand te controleren, voordat het verzoek naar het CRT wordt toegezonden.

Na een overlijden worden de rekeningen van de overleden persoon en zijn/haar echtgen(o)t(e) geblokkeerd. Om de rekeningen terug vrij te maken hebben de erfgenamen een akte of een attest van erfopvolging nodig, dat ze kunnen krijgen bij de notaris of bij het Registratiekantoor.Sinds 1 juli 2012 mag het attest niet meer onmiddellijk afgeleverd worden, maar moet het Registratiekantoor (of de notaris) eerst een bericht naar de fiscus en de RSZ sturen, die nakijken of de erfgenaam (of de overledene) nog een fiscale of sociale schuld heeft uitstaan.Het is daarbij niet de bedoeling dat de ene erfgenaam de andere zou blokkeren. In het najaar van 2012 zijn er echter wel wat technische problemen geweest, zodat bepaalde erfgenamen in de realiteit wél geblokkeerd werden (dus hun attest niet kregen) als één erfgenaam schulden had. Intussen zouden deze problemen van de baan zijn.Een andere vraag is, of er bij de opengevallen erfenis al dan niet sprake is van een testament of een huwelijksovereenkomst. Is dat het geval, dan kan het attest niet afgeleverd worden door het Registratiekantoor, maar moet dat verplicht door de notaris gebeuren. De notaris of het Registratiekantoor moeten dus eerst in het Centraal Register van Testamenten (CRT) nakijken of er al of niet een testament is. Dit is eendatabank die door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) wordt beheerd en door de notarissen wordt gevoed en waarin de notariële testamenten elektronisch worden opgeslagen. Is er een testament,dan kan het Registratiekantoor het attest van erfopvolging dus niet afleveren. Dit alles zal nu vlotter gaan dankzij een nieuwe webservice, die de administratieve relatie tussen de FOD Financiën en de notarissen met betrekking tot erfenissen vereenvoudigt.Vroeger moest de KBFN handmatig tussenkomen om per mail te antwoorden dat er voor de overleden persoon geen testament bestaat (wat in 95% van de gevallen het antwoord was).Dankzij de nieuwe webservice zal deze mailuitwisseling met een bijna onmiddellijk antwoord vervangen worden. Dat zal de naam van de notaris die het testament in bewaring heeft, de datum en het type van het eventuele testament bevatten. De dienst zal bij het Rijksregister navraag doen om de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand te controleren, voordat het verzoek naar het CRT wordt toegezonden.