Hoewel het Grondwettelijk Hof in 1993 oordeelde dat verschillende opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden de grondwet niet schonden, vond het toch dat het criterium om een onderscheid te maken tussen arbeiders en bedienden (handarbeid versus hoofdarbeid) onverantwoord was. Het was toen al de bedoeling van de wetgever om de statuten geleidelijk te harmoniseren. Maar 18 jaar later was daar nog niet veel van in huis gekomen. Toen velde het Grondwettelijk Hof opnieuw een arrest, waarin het oordeelde dat de verschillen op het vlak van de opzegtermijnen en de carenzdag (de eerste ziektedag die voor arbeiders niet betaald wordt en voor bedienden wel) wél ongrondwettelijk waren. De deadline om de statuten te harmoniseren was 8 juli 2013. Een deadline die bijna niet gehaald werd...

Op 5 juli werd een akkoord bereikt tussen de regering en de sociale partners. Dit akkoord gaat enkel over de opzegtermijnen en de carenzdag. Andere verschillen tussen arbeiders en bedienden (vakantiegeld, gewaarborgd loon, aanvullende pensioenen,...), moeten ook weggewerkt worden tegen 1 januari 2014. Er is dus nog werk aan de winkel...

Nieuwe opzegtermijnen voor arbeiders én bedienden

Vanaf 1 januari 2014 gelden dezelfde opzegregels voor arbeiders en bedienden:

- De drie eerste kwartalen krijgt een werknemer 2 weken per kwartaal. Tussen het vierde en het achtste kwartaal krijgt hij 1 week extra per kwartaal. Totaal: 11 weken na 2 jaar dienst.

- Het derde, vierde en vijfde jaar evolueert de opzegtermijn per jaar dienst. Het derde jaar 12 weken, het vierde jaar 13 weken en het vijfde jaar 15 weken.

- Na 5 jaar en tot en met het 20ste jaar dienst krijgt hij 3 weken per kalenderjaar extra.

- Na 20 jaar stijgt de opzegtermijn met één week per jaar.

Bedienden die al een opzegtermijn hadden opgebouwd in de huidige regeling, blijven die behouden. Vanaf 1 januari 2014 wordt hun opzegtermijn verder opgebouwd onder het nieuwe systeem.

Voor de arbeiders komt er een geleidelijke bijpassing, gespreid over 4 jaar, te beginnen met de oudste contracten. Er wordt momenteel ook nog discussie gevoerd om afwijkende regels te verkrijgen voor de bouwsector.

Proeftijd

De proeftijd zal afgeschaft worden. Anderzijds zal het ontslag in de toekomst gemotiveerd moeten worden.

Carenzdag

Bij een ziekte van minder dan 14 dagen wordt de eerste ziektedag voor arbeiders niet betaald (tenzij in bepaalde sectoren waar de carenzdag is afgeschaft). Dit geldt ook voor de bedienden in proeftijd of tewerkgesteld met een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden). De andere bedienden krijgen die dag wel betaald. Vanaf 1 januari 2014 zal de eerste ziektedag ook voor de arbeiders betaald worden. Werkgevers zullen wel meer controlerecht op misbruiken krijgen.

Wat is nog niet geregeld?

Ook het vakantiegeld, het gewaarborgd loon (1 maand voor de bedienden, 1 week voor de arbeiders) en de aanvullende pensioenen (ong. 3,2% van het jaarloon voor een bediende en 1,35% van het jaarloon voor een arbeider) zijn zaken die nog gelijkgeschakeld moeten worden tegen 1 januari 2014.

Hoewel het Grondwettelijk Hof in 1993 oordeelde dat verschillende opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden de grondwet niet schonden, vond het toch dat het criterium om een onderscheid te maken tussen arbeiders en bedienden (handarbeid versus hoofdarbeid) onverantwoord was. Het was toen al de bedoeling van de wetgever om de statuten geleidelijk te harmoniseren. Maar 18 jaar later was daar nog niet veel van in huis gekomen. Toen velde het Grondwettelijk Hof opnieuw een arrest, waarin het oordeelde dat de verschillen op het vlak van de opzegtermijnen en de carenzdag (de eerste ziektedag die voor arbeiders niet betaald wordt en voor bedienden wel) wél ongrondwettelijk waren. De deadline om de statuten te harmoniseren was 8 juli 2013. Een deadline die bijna niet gehaald werd...Op 5 juli werd een akkoord bereikt tussen de regering en de sociale partners. Dit akkoord gaat enkel over de opzegtermijnen en de carenzdag. Andere verschillen tussen arbeiders en bedienden (vakantiegeld, gewaarborgd loon, aanvullende pensioenen,...), moeten ook weggewerkt worden tegen 1 januari 2014. Er is dus nog werk aan de winkel...Vanaf 1 januari 2014 gelden dezelfde opzegregels voor arbeiders en bedienden:- De drie eerste kwartalen krijgt een werknemer 2 weken per kwartaal. Tussen het vierde en het achtste kwartaal krijgt hij 1 week extra per kwartaal. Totaal: 11 weken na 2 jaar dienst.- Het derde, vierde en vijfde jaar evolueert de opzegtermijn per jaar dienst. Het derde jaar 12 weken, het vierde jaar 13 weken en het vijfde jaar 15 weken.- Na 5 jaar en tot en met het 20ste jaar dienst krijgt hij 3 weken per kalenderjaar extra. - Na 20 jaar stijgt de opzegtermijn met één week per jaar.Bedienden die al een opzegtermijn hadden opgebouwd in de huidige regeling, blijven die behouden. Vanaf 1 januari 2014 wordt hun opzegtermijn verder opgebouwd onder het nieuwe systeem.Voor de arbeiders komt er een geleidelijke bijpassing, gespreid over 4 jaar, te beginnen met de oudste contracten. Er wordt momenteel ook nog discussie gevoerd om afwijkende regels te verkrijgen voor de bouwsector. De proeftijd zal afgeschaft worden. Anderzijds zal het ontslag in de toekomst gemotiveerd moeten worden.Bij een ziekte van minder dan 14 dagen wordt de eerste ziektedag voor arbeiders niet betaald (tenzij in bepaalde sectoren waar de carenzdag is afgeschaft). Dit geldt ook voor de bedienden in proeftijd of tewerkgesteld met een contract van bepaalde duur of bepaald werk van minder dan 3 maanden). De andere bedienden krijgen die dag wel betaald. Vanaf 1 januari 2014 zal de eerste ziektedag ook voor de arbeiders betaald worden. Werkgevers zullen wel meer controlerecht op misbruiken krijgen.Ook het vakantiegeld, het gewaarborgd loon (1 maand voor de bedienden, 1 week voor de arbeiders) en de aanvullende pensioenen (ong. 3,2% van het jaarloon voor een bediende en 1,35% van het jaarloon voor een arbeider) zijn zaken die nog gelijkgeschakeld moeten worden tegen 1 januari 2014.