Ongeveer één derde van de Belgische bevolking woont in een appartementsgebouw. Zij krijgen dus allemaal te maken met een situatie van mede-eigendom: gemeenschappelijke ruimtes die moeten worden gedeeld. Een situatie die niet altijd even eenvoudig is... De Wet op de mede-eigendom - ook wel appartementswet genoemd - werd zo'n anderhalf jaar geleden in een nieuw kleedje gestoken. Het doel was de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. Eén van de middelen daartoe is het verplicht oprichten van controle-organen.

Nieuwe (verplichte) organen

Naast de Algemene vergadering van mede-eigenaars (die sinds 1 september 2010 verplicht moet worden voorgezeten door één van de mede-eigenaars - de voorzitter mag sindsdien dus niet meer de syndicus zijn), zijn er nu ook een Raad voor mede-eigendom en een Commissaris van de rekeningen.

  • Raad voor mede-eigendom: dit is eigenlijk de vroegere beheerraad die van naam veranderd is. Het zijn een aantal mede-eigenaars die toezicht houden op de syndicus en de beslissingen die de algemene vergadering neemt opvolgen. De Raad moet verplicht worden opgericht in flatgebouwen met 20 appartementen of meer. In gebouwen met minder dan 20 appartementen is de oprichting niet verplicht. Het spreekt voor zich dat een lid van de Raad van mede-eigendom geen syndicus kan zijn.
  • Commissaris van de rekeningen: deze persoon (een mede-eigenaar of niet) houdt vooral toezicht op de rekeningen en boekhouding van de syndicus.

Praktisch probleem

Door de invoering van de nieuwe organen is er meer controle gekomen op het beleid van de syndicus en is er een betere opvolging van de beslissingen van de algemene vergadering, wat op zich een goede zaak is. Maar praktisch gezien loopt er al eens iets mis. Zo duiken er problemen op met het versturen van aangetekende brieven. Als die enkel naar de Raad van mede-eigendom worden verstuurd en niet (op tijd) naar de syndicus, kan deze laatste in de problemen raken. Hij is ten slotte de wettelijke vertegenwoordiger van de mede-eigenaars en als enige aansprakelijk voor zijn beheer .

De oplossing

Vandaar het voorstel van parlementslid Carina Van Cauter om alle briefwisseling in verband met het beheer van het gebouw, verplicht te laten sturen naar zowel de syndicus als de Raad van mede-eigendom. Dit gebeurt trouwens ook al zo voor dagvaardingen (deze kwestie is geregeld in het Gerechtelijk wetboek). Dit voorstel werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie en zal nu besproken worden in de plenaire vergadering van de Kamer. Een kleine administratieve aanpassing, maar met belangrijke juridische gevolgen.

Ongeveer één derde van de Belgische bevolking woont in een appartementsgebouw. Zij krijgen dus allemaal te maken met een situatie van mede-eigendom: gemeenschappelijke ruimtes die moeten worden gedeeld. Een situatie die niet altijd even eenvoudig is... De Wet op de mede-eigendom - ook wel appartementswet genoemd - werd zo'n anderhalf jaar geleden in een nieuw kleedje gestoken. Het doel was de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken. Eén van de middelen daartoe is het verplicht oprichten van controle-organen. Naast de Algemene vergadering van mede-eigenaars (die sinds 1 september 2010 verplicht moet worden voorgezeten door één van de mede-eigenaars - de voorzitter mag sindsdien dus niet meer de syndicus zijn), zijn er nu ook een Raad voor mede-eigendom en een Commissaris van de rekeningen. Door de invoering van de nieuwe organen is er meer controle gekomen op het beleid van de syndicus en is er een betere opvolging van de beslissingen van de algemene vergadering, wat op zich een goede zaak is. Maar praktisch gezien loopt er al eens iets mis. Zo duiken er problemen op met het versturen van aangetekende brieven. Als die enkel naar de Raad van mede-eigendom worden verstuurd en niet (op tijd) naar de syndicus, kan deze laatste in de problemen raken. Hij is ten slotte de wettelijke vertegenwoordiger van de mede-eigenaars en als enige aansprakelijk voor zijn beheer . Vandaar het voorstel van parlementslid Carina Van Cauter om alle briefwisseling in verband met het beheer van het gebouw, verplicht te laten sturen naar zowel de syndicus als de Raad van mede-eigendom. Dit gebeurt trouwens ook al zo voor dagvaardingen (deze kwestie is geregeld in het Gerechtelijk wetboek). Dit voorstel werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie en zal nu besproken worden in de plenaire vergadering van de Kamer. Een kleine administratieve aanpassing, maar met belangrijke juridische gevolgen.