Tot 31 augustus 2012 kon een volledig werkloze een anciënniteitstoeslag genieten als hij:

- minstens 50 jaar was

- 20 jaar beroepsverleden bewees

- sinds minstens 1 jaar voltijds werkloos was

- niet het statuut had van werkloze met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)

Sinds 1 september kunt u pas in aanmerking komen voor een anciënniteitstoeslag als u 55 jaar bent. De andere voorwaarden blijven van toepassing.

Wat als u al een toeslag genoot?

U bent tussen 50 en 55 en genoot al een anciënniteitstoeslag voor 1 september 2012. Geen nood, u behoudt de toeslag, ook al bent u nog geen 55 jaar. Als u een periode werkloos geweest bent voor 1 september 2012 en u ontving toen een anciënniteitstoeslag, dan hebt u opnieuw recht op een toeslag als u na 1 september 2012 een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkeringen zou doen.

Bedrag

Het bedrag van de anciënniteitstoeslag varieert in functie van uw gezinstoestand en leeftijd.

- U hebt gezinslast:uw uitkering mét anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 43,97 (minimum) en ? 52,23 (maximum) per dag

- U bent alleenwonend:

o U bent tussen 50 en 55 jaar (en u genoot al een toeslag): uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 36,79 en ? 44,31

o U bent tussen 55 en 64 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 40,43 en ? 47,65 .

- U bent samenwonend:

U hebt 20 jaar beroepsverleden bereikt vooraleer u in de forfaitaire periode terechtkomt:

o Van 50 tot 55 jaar (en u genoot al een toeslag) : uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 29,88 en ? 35,74

o Van 55 tot 57 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 33,30 en ? 39,71

o Van 58 tot 64 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 36,60 en ? 43,68

U bereikt de 20 jaar beroepsverleden tijdens de forfaitaire periode: Dan wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd: het forfait + de toeslag bedraagt ? 22,28 per dag.

Meer info: www.rva.be

Tot 31 augustus 2012 kon een volledig werkloze een anciënniteitstoeslag genieten als hij:- minstens 50 jaar was- 20 jaar beroepsverleden bewees - sinds minstens 1 jaar voltijds werkloos was- niet het statuut had van werkloze met bedrijfstoeslag (vroeger brugpensioen)Sinds 1 september kunt u pas in aanmerking komen voor een anciënniteitstoeslag als u 55 jaar bent. De andere voorwaarden blijven van toepassing. Wat als u al een toeslag genoot?U bent tussen 50 en 55 en genoot al een anciënniteitstoeslag voor 1 september 2012. Geen nood, u behoudt de toeslag, ook al bent u nog geen 55 jaar. Als u een periode werkloos geweest bent voor 1 september 2012 en u ontving toen een anciënniteitstoeslag, dan hebt u opnieuw recht op een toeslag als u na 1 september 2012 een nieuwe aanvraag om werkloosheidsuitkeringen zou doen. BedragHet bedrag van de anciënniteitstoeslag varieert in functie van uw gezinstoestand en leeftijd. - U hebt gezinslast:uw uitkering mét anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 43,97 (minimum) en ? 52,23 (maximum) per dag- U bent alleenwonend:o U bent tussen 50 en 55 jaar (en u genoot al een toeslag): uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 36,79 en ? 44,31o U bent tussen 55 en 64 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 40,43 en ? 47,65 .- U bent samenwonend:U hebt 20 jaar beroepsverleden bereikt vooraleer u in de forfaitaire periode terechtkomt:o Van 50 tot 55 jaar (en u genoot al een toeslag) : uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 29,88 en ? 35,74 o Van 55 tot 57 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 33,30 en ? 39,71o Van 58 tot 64 jaar: uw uitkering met anciënniteitstoeslag ligt tussen ? 36,60 en ? 43,68U bereikt de 20 jaar beroepsverleden tijdens de forfaitaire periode: Dan wordt er geen onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd: het forfait + de toeslag bedraagt ? 22,28 per dag. Meer info: www.rva.be