Voor de pensioenberekening van de pensioenen die ingaan op 1 januari 2019, zal rekening worden gehouden met alle gewerkte dagen, zelfs deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Diegenen die dus een beroepsloopbaan gepresteerd hebben van meer dan 45 jaar zullen beloond worden en zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, van een hoger pensioenbedrag genieten.

In dezelfde geest, zal Minister Daniel Bacquelaine bovendien een Koninklijk Besluit nemen dat de manier aanpast waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen in aanmerking genomen worden in de pensioenberekening.

Iedereen herinnert zich nog aan het geval van de twee vriendinnen die binnenkort met pensioen gaan: Virginie, zelfstandige die heel haar leven heeft gewerkt, merkt op dat ze een lager pensioen zal krijgen dan haar vriendin Caroline die gedurende vele jaren werkloos is geweest.

In de toekomst zal diegene die effectief werkt meer pensioenrechten opbouwen dan diegene die werkloos is of met brugpensioen.

De vorige Regering had reeds beslist om de pensioenrechten van de werklozen die zich in de 3de periode werkloosheid bevonden niet meer te berekenen op basis van het laatst verdiende loon maar wel op basis van het minimum jaarrecht. Er werd eveneens besloten om de gelijkstelling van de periodes van brugpensioen voor de bruggepensioneerden van ministens 60 jaar te verminderen tot het minimumjaarrecht.

Op een gelijkaardige wijze, voorziet het koninklijk besluit dat de werkloosheidsdagen van de 2de periode werkloosheid (na één jaar werkloosheid) en de dagen brugpensioen, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, zullen worden berekend op basis van het minimum jaarrecht en niet meer op basis van het laatst verdiende loon.

Bovendien zullen de periodes werkloosheid en brugpensioen die zich na een volledige loopbaan van 45 jaar bevinden, niet meer meetellen voor de pensioenberekening.

Aan de pensioenrechten die de periodes dekken van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsverlof wordt niet geraakt. Gemotiveerd tijdskrediet, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven zullen eveneens het voorwerp uitmaken van een volledige gelijkstelling en ten opzichte van het laatst verdiende loon. Brugpensioenen voor ondernemingen in herstructurering, voor ondernemingen in moeilijkheden en voor zware beroepen en medische redenen zullen eveneens worden gelijkgesteld op basis van het laatste loon.

Voor de pensioenberekening van de pensioenen die ingaan op 1 januari 2019, zal rekening worden gehouden met alle gewerkte dagen, zelfs deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Diegenen die dus een beroepsloopbaan gepresteerd hebben van meer dan 45 jaar zullen beloond worden en zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, van een hoger pensioenbedrag genieten. In dezelfde geest, zal Minister Daniel Bacquelaine bovendien een Koninklijk Besluit nemen dat de manier aanpast waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen in aanmerking genomen worden in de pensioenberekening. Iedereen herinnert zich nog aan het geval van de twee vriendinnen die binnenkort met pensioen gaan: Virginie, zelfstandige die heel haar leven heeft gewerkt, merkt op dat ze een lager pensioen zal krijgen dan haar vriendin Caroline die gedurende vele jaren werkloos is geweest. In de toekomst zal diegene die effectief werkt meer pensioenrechten opbouwen dan diegene die werkloos is of met brugpensioen. De vorige Regering had reeds beslist om de pensioenrechten van de werklozen die zich in de 3de periode werkloosheid bevonden niet meer te berekenen op basis van het laatst verdiende loon maar wel op basis van het minimum jaarrecht. Er werd eveneens besloten om de gelijkstelling van de periodes van brugpensioen voor de bruggepensioneerden van ministens 60 jaar te verminderen tot het minimumjaarrecht. Op een gelijkaardige wijze, voorziet het koninklijk besluit dat de werkloosheidsdagen van de 2de periode werkloosheid (na één jaar werkloosheid) en de dagen brugpensioen, voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, zullen worden berekend op basis van het minimum jaarrecht en niet meer op basis van het laatst verdiende loon. Bovendien zullen de periodes werkloosheid en brugpensioen die zich na een volledige loopbaan van 45 jaar bevinden, niet meer meetellen voor de pensioenberekening. Aan de pensioenrechten die de periodes dekken van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, beroepsziekte en moederschapsverlof wordt niet geraakt. Gemotiveerd tijdskrediet, loopbaanonderbrekingen en thematische verloven zullen eveneens het voorwerp uitmaken van een volledige gelijkstelling en ten opzichte van het laatst verdiende loon. Brugpensioenen voor ondernemingen in herstructurering, voor ondernemingen in moeilijkheden en voor zware beroepen en medische redenen zullen eveneens worden gelijkgesteld op basis van het laatste loon.