Met de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan wil de regering toelaten aan diegenen die het werk voortzetten na een volledige loopbaan (45 jaar) om bijkomende pensioenrechten op te bouwen.

Vandaag telt de loopbaan van een werknemer of een zelfstandige, die zijn beroepsloopbaan is begonnen op 18 jaar en die met pensioen gaat op 65 jaar na een voltijdse, ononderbroken loopbaan, 47 jaar. De som van alle voltijdse dagequivalenten - zowel diegene die effectief werden gepresteerd als de gelijkgestelde - mag vandaag voor een rustpensioen evenwel niet hoger liggen dan de 14.040 dagen die een volledige loopbaan vormen. Met de extra gespresteerde dagen wordt geen rekening gehouden bij de pensioenberekening.

Voor de pensioenberekening van de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, zal rekening worden gehouden met alle gewerkte dagen, zelfs deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Diegenen die dus een beroepsloopbaan gepresteerd hebben van meer dan 45 jaar zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, van een hoger pensioenbedrag genieten.

Een voorbeeld:

Michel geniet van een loon van 3.000 € bruto per maand. Hij telt reeds 45 loopbaanjaren maar beslist om 2 jaar verder te werken. Dankzij de hervorming, zullen deze twee werkjaren hem toelaten zijn pensioen te verhogen met ruim € 50 per maand.

De minister bevestigde wel dat het nieuwe systeem minder kan opleveren voor iemand die na een loopbaan van 45 jaar ervoor kiest in het systeem van werkloosheid te blijven in plaats van met pensioen te gaan. Zij zullen niet langer zowel een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen en tegelijkertijd pensioenrechten opbouwen.

De oppositie is het eens met het principe dat langer werken moet lonen in het pensioen. Ze klaagt echter aan dat het systeem "onrechtvaardigheden bevat omdat het nadelig is voor wie op jonge leeftijd is beginnen werken en op het einde van zijn carrière met een herstructurering wordt geconfronteerd."

Met de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan wil de regering toelaten aan diegenen die het werk voortzetten na een volledige loopbaan (45 jaar) om bijkomende pensioenrechten op te bouwen. Vandaag telt de loopbaan van een werknemer of een zelfstandige, die zijn beroepsloopbaan is begonnen op 18 jaar en die met pensioen gaat op 65 jaar na een voltijdse, ononderbroken loopbaan, 47 jaar. De som van alle voltijdse dagequivalenten - zowel diegene die effectief werden gepresteerd als de gelijkgestelde - mag vandaag voor een rustpensioen evenwel niet hoger liggen dan de 14.040 dagen die een volledige loopbaan vormen. Met de extra gespresteerde dagen wordt geen rekening gehouden bij de pensioenberekening.Voor de pensioenberekening van de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2019, zal rekening worden gehouden met alle gewerkte dagen, zelfs deze die werden gepresteerd na een loopbaan van 14.040 dagen (45 jaar). Diegenen die dus een beroepsloopbaan gepresteerd hebben van meer dan 45 jaar zullen, in vergelijking met de huidige reglementering, van een hoger pensioenbedrag genieten.Een voorbeeld:Michel geniet van een loon van 3.000 € bruto per maand. Hij telt reeds 45 loopbaanjaren maar beslist om 2 jaar verder te werken. Dankzij de hervorming, zullen deze twee werkjaren hem toelaten zijn pensioen te verhogen met ruim € 50 per maand.De minister bevestigde wel dat het nieuwe systeem minder kan opleveren voor iemand die na een loopbaan van 45 jaar ervoor kiest in het systeem van werkloosheid te blijven in plaats van met pensioen te gaan. Zij zullen niet langer zowel een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen en tegelijkertijd pensioenrechten opbouwen.De oppositie is het eens met het principe dat langer werken moet lonen in het pensioen. Ze klaagt echter aan dat het systeem "onrechtvaardigheden bevat omdat het nadelig is voor wie op jonge leeftijd is beginnen werken en op het einde van zijn carrière met een herstructurering wordt geconfronteerd."