De zogenaamde notariskosten gaan inderdaad slechts voor een deel naar de notaris. Het gros van het bedrag dat je bij de notaris betaalt, is bestemd voor de Staatskas. Bij het verlijden van een notariële akte betaal je hoofdzakelijk registratiekosten, naast erelonen, administratiekosten en btw. De term aktekosten dekt dus beter de lading.
...

De zogenaamde notariskosten gaan inderdaad slechts voor een deel naar de notaris. Het gros van het bedrag dat je bij de notaris betaalt, is bestemd voor de Staatskas. Bij het verlijden van een notariële akte betaal je hoofdzakelijk registratiekosten, naast erelonen, administratiekosten en btw. De term aktekosten dekt dus beter de lading. Als je een huis koopt, betaal je een belasting op de registratie van de eigendomsoverdracht. Deze registratiekosten worden door de gewesten vastgelegd en maken het grootste deel van de kosten uit (zie grafiek). Aan elke notariële akte gaan een aantal administratieve formaliteiten vooraf: een uittreksel van de plannen of van het kadastrale register opvragen, de oorsprong van de eigendom van het goed vaststellen, het stedenbouwkundig onderzoek, enz. En ook nog andere kosten, zoals die van het kantoor Rechtszekerheid, vroeger bekend als het hypotheekkantoor. Het notariskantoor rekent ook een deel van zijn werkingskosten aan je door: brieven versturen, mededelingen publiceren, vergoedingen, verplaatsingskosten. Al deze opdrachten zijn niet gratis, maar de prijs ervan is soms wat overdreven en lang niet altijd transparant. Toch is er beterschap op komst (lees ook: hervormingen in zicht). Het ereloon vormt de werkelijke vergoeding van de notaris, voor zowel het opstellen van de akte als voor de adviesplicht die erbij hoort. Dit honorarium wordt deels bepaald door de aankoopprijs. Het ereloon is degressief. Zo bedraagt het honorarium voor de aankoop van een pand van 125.000 euro ongeveer 1,3%van de aankoopprijs. Koop je een huis van 200.000 euro, dan betaal je ongeveer 1%, enz. Een voorbeeld. Voor een huis van 300.000 euro bedragen het ereloon en de administratiekosten (ongeveer 1.000 euro, excl. btw) alles samen ongeveer 4.200 euro, inclusief btw. Om aan de Europese regelgeving te voldoen, moet je sinds januari 2012 immers ook 21% btw betalen op deze kosten en het honorarium. De conclusie blijft dus dat het grootste deel van het geld naar de Staatskas gaat: de registratiekosten die je moet betalen op het huis bedragen 30.000 tot 37.500 euro, naargelang het gewest.