Tot nu toe moesten conclusies en stukken op papier neergelegd worden op de griffies van de rechtbanken en vaak ook op papier of via fax overgemaakt worden aan andere partijen. Dat kostte heel wat moeite, tijd en geld.

'België was zowat het laatste land in Europa waar justitie nog enkel op papier werkte', zegt Jean-Pierre Buyle, voorzitter van de Franstalige orde. 'Dit platform moet het werk voor advocaten en rechtbanken makkelijker en efficiënter maken. Dat komt ook de dienstverlening aan ons cliënteel ten goede.'

Concreet zal elke advocaat die in België actief is een zogenaamde advocatenkaart krijgen, een elektronische kaart die zijn identiteit en status als actieve advocaat garandeert en die toegang zal geven tot gerechtsgebouwen en gevangenissen, én tot het DPA. Eenmaal ingelogd kan de advocaat niet alleen conclusies en stukken, maar alle soorten documenten overmaken aan alle partijen en de rechtscolleges.

'Het DPA-systeem kiest dan zelf welke weg de efficiëntste is', zegt Johan Van Driessche, bestuurder IT bij de OVB. 'Is het een rechtbank die met E-deposit werkt, dan worden de documenten via dat digitaal kanaal overgemaakt. Is het een rechtbank die een andere technologie gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze niet onder de minister van Justitie valt, dan maakt het DPA-systeem zelf de omslag naar het juiste formaat. Voor een bestemmeling die nog niet digitaal communiceert, krijgt de advocaat bericht of post dan wel fax de meest efficiënte weg is.'

Het DPA-platform is uitgewerkt en betaald door de twee advocatenordes en heeft zo'n 1,5 miljoen gekost. Voor het gebruik ervan wordt aan de advocaten een gebruiksvergoeding gevraagd. Zij betalen ook voor hun advocatenkaart, die zo'n 100 euro kost.

'Met dit systeem is de belofte dat justitie nog deze legislatuur de digitale omslag zou maken, geen belofte meer maar realiteit', zegt minister van Justitie Koen Geens. 'Het is een moeilijk proces geweest, niet omdat het probleem bij de technologie lag, maar omdat in justitie alle procedures nu eenmaal wettelijk vastgelegd zijn en trager veranderen dan de digitale revolutie. Deze digitaliseringsgolf betekent een enorme efficiëntiewinst maar de volgende golf komt al op ons af, big data en artificiële intelligentie. Ook dat wordt een grote uitdaging.'

Tot nu toe moesten conclusies en stukken op papier neergelegd worden op de griffies van de rechtbanken en vaak ook op papier of via fax overgemaakt worden aan andere partijen. Dat kostte heel wat moeite, tijd en geld. 'België was zowat het laatste land in Europa waar justitie nog enkel op papier werkte', zegt Jean-Pierre Buyle, voorzitter van de Franstalige orde. 'Dit platform moet het werk voor advocaten en rechtbanken makkelijker en efficiënter maken. Dat komt ook de dienstverlening aan ons cliënteel ten goede.'Concreet zal elke advocaat die in België actief is een zogenaamde advocatenkaart krijgen, een elektronische kaart die zijn identiteit en status als actieve advocaat garandeert en die toegang zal geven tot gerechtsgebouwen en gevangenissen, én tot het DPA. Eenmaal ingelogd kan de advocaat niet alleen conclusies en stukken, maar alle soorten documenten overmaken aan alle partijen en de rechtscolleges.'Het DPA-systeem kiest dan zelf welke weg de efficiëntste is', zegt Johan Van Driessche, bestuurder IT bij de OVB. 'Is het een rechtbank die met E-deposit werkt, dan worden de documenten via dat digitaal kanaal overgemaakt. Is het een rechtbank die een andere technologie gebruikt, bijvoorbeeld omdat ze niet onder de minister van Justitie valt, dan maakt het DPA-systeem zelf de omslag naar het juiste formaat. Voor een bestemmeling die nog niet digitaal communiceert, krijgt de advocaat bericht of post dan wel fax de meest efficiënte weg is.'Het DPA-platform is uitgewerkt en betaald door de twee advocatenordes en heeft zo'n 1,5 miljoen gekost. Voor het gebruik ervan wordt aan de advocaten een gebruiksvergoeding gevraagd. Zij betalen ook voor hun advocatenkaart, die zo'n 100 euro kost.'Met dit systeem is de belofte dat justitie nog deze legislatuur de digitale omslag zou maken, geen belofte meer maar realiteit', zegt minister van Justitie Koen Geens. 'Het is een moeilijk proces geweest, niet omdat het probleem bij de technologie lag, maar omdat in justitie alle procedures nu eenmaal wettelijk vastgelegd zijn en trager veranderen dan de digitale revolutie. Deze digitaliseringsgolf betekent een enorme efficiëntiewinst maar de volgende golf komt al op ons af, big data en artificiële intelligentie. Ook dat wordt een grote uitdaging.'