Springplank

Om (terug) aan de slag te geraken is uitzendwerk een prima springplank. Zeker voor vijftigplussers tegenover wie een grote vooringenomenheid bestaat. Uit het persoonlijke contact dat iedere kandidaat sowieso heeft met de uitzendconsulent kunnen een aantal positieve zaken naar voor komen die het cv niet vermeldt. Een uitzendconsulent zoekt de meest geschikte kandidaat voor de vacature die openstaat bij de klant. Hij/zij kan het bedrijf overtuigen dat de persoon met wat jaartjes meer op de teller dé geschikte kandidaat is.

Bedrijven doen vooral beroep op uitzendkrachten voor de vervanging van een medewerker, om tijdelijke pieken op te vangen of voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.Naast deze drie bestaande motieven werd in de Uitzendarbeidswet een nieuw motief 'instroom' ingevoerd. Bedrijven kunnen dus ook uitzendkrachten aanwerven met het oog op een vaste aanwerving. Dit moet echter wel binnen bepaalde regels gebeuren.

Een wettelijk kader

  • Sinds 1 september 2013 geldt een nieuwe wet (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2013) die het wettelijk kader verbreedt door het motief 'instroom' toe te voegen aan het lijstje van motieven waarvoor uitzendarbeid mag aangewend worden. Bedoeling is dat, na een tewerkstelling als uitzendkracht, ook een vaste indienstneming bij het bedrijf kan volgen (maar zonder verplichting). De tekst van de wet verwijst naar de cao nr. 108 van de Nationale Arbeidsraad, waarin de voorwaarden worden vastgelegd.
  • Er gelden wel bepaalde grenzen, want het is niet de bedoeling dat een bedrijf "onbeperkt" uitzendkrachten blijft inschakelen bij een openstaande vacature. Daarom werd bepaald dat bedrijven maximaal 3 uitzendkrachten mogen inschakelen voor dezelfde arbeidspost en dat elke kandidaat maximaal gedurende 6 maanden als uitzendkracht tewerkgesteld mag worden.

De volledige tekst van de cao nr. 108 kunt u lezen op www.cnt-nar.be

Om (terug) aan de slag te geraken is uitzendwerk een prima springplank. Zeker voor vijftigplussers tegenover wie een grote vooringenomenheid bestaat. Uit het persoonlijke contact dat iedere kandidaat sowieso heeft met de uitzendconsulent kunnen een aantal positieve zaken naar voor komen die het cv niet vermeldt. Een uitzendconsulent zoekt de meest geschikte kandidaat voor de vacature die openstaat bij de klant. Hij/zij kan het bedrijf overtuigen dat de persoon met wat jaartjes meer op de teller dé geschikte kandidaat is.Bedrijven doen vooral beroep op uitzendkrachten voor de vervanging van een medewerker, om tijdelijke pieken op te vangen of voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk.Naast deze drie bestaande motieven werd in de Uitzendarbeidswet een nieuw motief 'instroom' ingevoerd. Bedrijven kunnen dus ook uitzendkrachten aanwerven met het oog op een vaste aanwerving. Dit moet echter wel binnen bepaalde regels gebeuren.De volledige tekst van de cao nr. 108 kunt u lezen op www.cnt-nar.be