Op dit moment kan wie dat wil zijn aanvullend pensioen opnemen vanaf zijn 60ste. Dit staat los van het moment waarop je effectief met pensioen gaat. Maar als het van de regering-Michel afhangt, zal dat binnenkort veranderen. In het begrotingsakkoord staat immers dat het voortaan wachten wordt tot je 63ste.

Dit is een van de maatregelen uit de pensioenhervormingen, die ervoor moeten zorgen dat de Belg langer blijft werken. Eerder ging de wettelijke pensioenleeftijd al van 65 naar 67 jaar en wordt vervroegd pensioen minder eenvoudig.

De Tijd kon de uitgebreide teksten van het begrotingsakkoord inkijken en stelde daar de nieuwe maatregel vast. 'De betaling van de aanvullende pensioenuitkering zal slechts mogelijk zijn bij de daadwerkelijke opname van het wettelijk pensioen', staat erin te lezen.

De leeftijdsgrens stijgt dus van 60 naar 63 als het van de regering afhangt. 'Deze maatregel harmoniseert de fiscale en sociale wetgeving rond de aanvullende pensioenen op de nieuwe wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd. Dat is belangrijk om te garanderen dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd echt leidt tot een stijging van de effectieve pensioenleeftijd', klnkt het bij het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Voor de maatregel er effectief komt, moet nog overleg gepleegd worden met de sociale partners.


Op dit moment kan wie dat wil zijn aanvullend pensioen opnemen vanaf zijn 60ste. Dit staat los van het moment waarop je effectief met pensioen gaat. Maar als het van de regering-Michel afhangt, zal dat binnenkort veranderen. In het begrotingsakkoord staat immers dat het voortaan wachten wordt tot je 63ste.Dit is een van de maatregelen uit de pensioenhervormingen, die ervoor moeten zorgen dat de Belg langer blijft werken. Eerder ging de wettelijke pensioenleeftijd al van 65 naar 67 jaar en wordt vervroegd pensioen minder eenvoudig.De Tijd kon de uitgebreide teksten van het begrotingsakkoord inkijken en stelde daar de nieuwe maatregel vast. 'De betaling van de aanvullende pensioenuitkering zal slechts mogelijk zijn bij de daadwerkelijke opname van het wettelijk pensioen', staat erin te lezen.De leeftijdsgrens stijgt dus van 60 naar 63 als het van de regering afhangt. 'Deze maatregel harmoniseert de fiscale en sociale wetgeving rond de aanvullende pensioenen op de nieuwe wettelijke (vervroegde) pensioenleeftijd. Dat is belangrijk om te garanderen dat de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd echt leidt tot een stijging van de effectieve pensioenleeftijd', klnkt het bij het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).Voor de maatregel er effectief komt, moet nog overleg gepleegd worden met de sociale partners.