De familieleden en/of mantelzorgers van de bewoners zijn nog altijd de grootste groep oproepers door wie de Woonzorglijn wordt gecontacteerd. Niettemin kreeg de Woonzorglijn in 2011 meer oproepen van bewoners zelf.

Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal oproepen naar de Woonzorglijn licht. Die daling komt voort uit een daling van het aantal vragen om informatie en het aantal mededelingen (waartoe ook anonieme klachten worden gerekend). Het aantal klachtenoproepen bleef ongeveer stabiel. "Het is nog te vroeg om te spreken van een dalende trend in het aantal oproepen naar de Woonzorglijn", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. "De daling is ook anders dan vorig jaar, toen we vooral minder oproepen over klachten en mededelingen kregen, maar ongeveer evenveel vragen om informatie."

Vragen over normen


De Woonzorglijn heeft o.a. als doelstelling een laagdrempelig contactpunt te zijn waar ouderen of hun familie en mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen over residentiële zorgvoorzieningen. Het nog altijd grote aantal vragen om informatie bewijst dat de Woonzorglijn in dat opzet slaagt.
De meeste vragen gaan over normering in het algemeen: wat kan wel en niet in een woonzorgcentrum of serviceflat? Enkel voorbeelden van zulke vragen:

  • Aan welke voorwaarden moet een kamer in een woonzorgcentrum voldoen?
  • Kan de bewoner zelf zijn huisarts kiezen?
  • Zijn er bezoekuren in een woonzorgcentrum?
  • Wat is de verplichte dienstverlening in een woonzorgcentrum?


Vooral klachten over personeelsomkadering


De Woonzorglijn behandelt ook klachten. In 2011 kwamen via 95 contacten 294 klachten binnen. Dat is precies evenveel als in 2010. Daar waren wel iets meer gegronde klachten (129) bij dan in 2010 (113).

De meeste klachten (69%) blijven gaan over de dienstverlening en de verpleging en de verzorging (bijvoorbeeld over maaltijden, personeelsomkadering, hygiëne en onderhoud). Kijken we alleen naar de gegronde klachten, dan staan klachten over personeelsomkadering bovenaan. Daar is wel een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorige jaar merkbaar: in 2011 kreeg de Woonzorglijn 28 gegronde klachten over personeelsomkadering, tegenover 19 in 2010.

De Woonzorglijn heeft 20% van de gegronde klachten kunnen oplossen en 10% gedeeltelijk opgelost. Slechts 8 klachten werden niet opgelost of bleken onomkeerbaar te zijn. De overige gegronde klachten worden verder opgevolgd door de agentschappen Zorginspectie en Zorg en Gezondheid.

De Woonzorglijn is bereikbaar op het nummer 078 15 25 25 (zonaal tarief; elke werkdag van 9 tot 12 uur) of via woonzorglijn@vlaanderen.be

De familieleden en/of mantelzorgers van de bewoners zijn nog altijd de grootste groep oproepers door wie de Woonzorglijn wordt gecontacteerd. Niettemin kreeg de Woonzorglijn in 2011 meer oproepen van bewoners zelf. Voor het tweede jaar op rij daalt het aantal oproepen naar de Woonzorglijn licht. Die daling komt voort uit een daling van het aantal vragen om informatie en het aantal mededelingen (waartoe ook anonieme klachten worden gerekend). Het aantal klachtenoproepen bleef ongeveer stabiel. "Het is nog te vroeg om te spreken van een dalende trend in het aantal oproepen naar de Woonzorglijn", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap Zorg en Gezondheid. "De daling is ook anders dan vorig jaar, toen we vooral minder oproepen over klachten en mededelingen kregen, maar ongeveer evenveel vragen om informatie." De Woonzorglijn heeft o.a. als doelstelling een laagdrempelig contactpunt te zijn waar ouderen of hun familie en mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen over residentiële zorgvoorzieningen. Het nog altijd grote aantal vragen om informatie bewijst dat de Woonzorglijn in dat opzet slaagt. De meeste vragen gaan over normering in het algemeen: wat kan wel en niet in een woonzorgcentrum of serviceflat? Enkel voorbeelden van zulke vragen: De Woonzorglijn behandelt ook klachten. In 2011 kwamen via 95 contacten 294 klachten binnen. Dat is precies evenveel als in 2010. Daar waren wel iets meer gegronde klachten (129) bij dan in 2010 (113). De meeste klachten (69%) blijven gaan over de dienstverlening en de verpleging en de verzorging (bijvoorbeeld over maaltijden, personeelsomkadering, hygiëne en onderhoud). Kijken we alleen naar de gegronde klachten, dan staan klachten over personeelsomkadering bovenaan. Daar is wel een opmerkelijke stijging ten opzichte van vorige jaar merkbaar: in 2011 kreeg de Woonzorglijn 28 gegronde klachten over personeelsomkadering, tegenover 19 in 2010. De Woonzorglijn heeft 20% van de gegronde klachten kunnen oplossen en 10% gedeeltelijk opgelost. Slechts 8 klachten werden niet opgelost of bleken onomkeerbaar te zijn. De overige gegronde klachten worden verder opgevolgd door de agentschappen Zorginspectie en Zorg en Gezondheid. De Woonzorglijn is bereikbaar op het nummer 078 15 25 25 (zonaal tarief; elke werkdag van 9 tot 12 uur) of via woonzorglijn@vlaanderen.be