1 Verplicht reservefonds

Hoewel het wettelijk niet verplicht was, legden al heel wat appartementsgebouwen een reservefonds aan, een spaarpot waarin de mede-eigenaars af en toe een bedrag storten a rato van hun aandeel in de gemene delen. Dat reservefonds kan dan worden aangesproken als er werken moeten worden uitgevoerd aan het dak, de gevel, de inkomhal,... Vanaf 1 januari 2019 is zo'n reservefonds verplicht voor appartementsgebouwen waar de voorlopige oplevering van de gemene delen al minstens vijf jaar eerder gebeurde. De regel geldt dus niet voor nieuwbouwappartementen, al kan ook daar de algemene vergadering beslissen toch zo'n fonds aan te leggen. De storting in het reservefonds moet minstens 5% bedragen van de totale gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar. Maar de algemene vergadering kan van deze regel afwijken met een vier vijfde meerderheid van stemmen.
...