1 Vul altijd een formulier in!

Bij een auto-ongeval moet je in principe altijd een aangifteformulier invullen, zelfs als de politie erbij geroepen wordt. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als er gewonden zijn, of als er een betwisting is. Weigert de andere bestuurder zijn documenten voor te leggen, pleegt hij vluchtmisdrijf of denk je dat hij gedronken heeft, dan roep je er maar beter de politie bij. Vul het aangifteformulier ook in als je het met de andere bestuurder eens bent om het ongeval onderling te regelen omdat de schade heel beperkt is. Als later blijkt dat de andere partij je niet onmiddellijk vergoedt, dan kan je toch nog het formulier aan je verzekeraar bezorgen. In principe moet je dat binnen de 8 dagen doen. Maar doe je het later, dan mag de verzekeraar niet weigeren tussen te komen, tenzij hij nadeel ondervond van je laattijdige aangifte.
...