Onze wetgever heeft er heel bewust voor gekozen om het volledig onterven van kinderen onmogelijk te maken. Kinderen zijn reservataire erfgenamen en hebben dus altijd recht op een bepaald minimum van de erfenis. Hoe groot dat minimum is hangt af van het aantal kinderen. Zo heeft een enig kind recht op de helft, twee kinderen krijgen elk een derde, bij drie kinderen is dat een vierde en vier kinderen of meer hebben samen recht op drievierde van de erfenis. Belangrijk om te weten is dat deze reserve niet wordt berekend op wat de overledene achterlaat bij zijn overlijden, maar op wat de nalatenschap zou zijn geweest als er geen schenkingen waren geweest. Je moet dus rekening houden met alle schenkingen die de overledene, toen hij nog leefde, heeft gedaan. Een groot deel wegschenken om zo een kind te bevoordelen en een ander te onterven is dus geen oplossing.
...