Gemiddeld gelooft amper 16% van de Belgen na pensionering een comfortabel leven te hebben. Opvallend, vooral jonge generaties tot 49 jaar en vrouwen zien hun pensioen niet rooskleurig in. Hoe ouder we worden, hoe meer vertrouwen we krijgen. Toch vreest de helft van de 50- tot 64-jarigen nog steeds het ergste.

Vooral onze financiële situatie na pensionering baart ons zorgen. De Belgen vertrouwen niet meer op de steun van de overheid. Slechts 18% van de Belgen gelooft nog dat de overheid onze pensioenen zal kunnen uitbetalen.

Groot deel van de Belgen acht zichzelf niet verantwoordelijk voor eigen pensioen

Maar een beperkt aantal Belgen neemt het heft in eigen handen. 38% van de Belgen geeft aan dat hij niet verantwoordelijk is om te sparen voor voldoende pensioen. 28% verwacht daarentegen wel zelf geld bij te moeten verdienen om te kunnen rondkomen.

Gemiddeld geeft 54% aan geen idee te hebben van het bedrag dat ze moeten bijeen sparen. Vooral jongeren tot 34 jaar geven dat aan, 62% daarvan zegt dat het niet duidelijk is hoeveel geld ze moeten hebben voor hun pensioen. Daarbij ervaren jonge vrouwen extra veel onzekerheid, voor 70% van de vrouwen jonger dan 34 is niet duidelijk welke reserves ze dienen op te bouwen.

42% geeft zichzelf slechte punten voor zijn spaarinspanningen voor het pensioen. De beste scores zien we logischerwijs bij mensen die de pensioenleeftijd naderen.

Gemiddeld gelooft amper 16% van de Belgen na pensionering een comfortabel leven te hebben. Opvallend, vooral jonge generaties tot 49 jaar en vrouwen zien hun pensioen niet rooskleurig in. Hoe ouder we worden, hoe meer vertrouwen we krijgen. Toch vreest de helft van de 50- tot 64-jarigen nog steeds het ergste.Vooral onze financiële situatie na pensionering baart ons zorgen. De Belgen vertrouwen niet meer op de steun van de overheid. Slechts 18% van de Belgen gelooft nog dat de overheid onze pensioenen zal kunnen uitbetalen.Maar een beperkt aantal Belgen neemt het heft in eigen handen. 38% van de Belgen geeft aan dat hij niet verantwoordelijk is om te sparen voor voldoende pensioen. 28% verwacht daarentegen wel zelf geld bij te moeten verdienen om te kunnen rondkomen.Gemiddeld geeft 54% aan geen idee te hebben van het bedrag dat ze moeten bijeen sparen. Vooral jongeren tot 34 jaar geven dat aan, 62% daarvan zegt dat het niet duidelijk is hoeveel geld ze moeten hebben voor hun pensioen. Daarbij ervaren jonge vrouwen extra veel onzekerheid, voor 70% van de vrouwen jonger dan 34 is niet duidelijk welke reserves ze dienen op te bouwen.42% geeft zichzelf slechte punten voor zijn spaarinspanningen voor het pensioen. De beste scores zien we logischerwijs bij mensen die de pensioenleeftijd naderen.