De Wet werkbaar en wendbaar werk, die vorig jaar in het Staatsblad verscheen, omvat een reeks maatregelen die moeten zorgen dat we werken tot aan ons pensioen kunnen volhouden. Loopbaansparen - vandaag tijd kopen voor later, zeg maar - is er daar één van. Een maatregel waarbij echter niets moet: zo is je werkgever geenszins verplicht om in het systeem van loopbaansparen te stappen, en doet hij dat wel, dan kan je als werknemer kiezen of je er effectief gebruik van maakt.
...