De redenen waarom grootouders hun kleinkind niet zien of niet mogen zien zijn divers: ze hebben ruzie met hun zoon of dochter, hun kind is gescheiden, of het is overleden... Omdat grootouders een stabiele factor kunnen zijn in crisissituaties, en hun rol heel belangrijk kan zijn, heeft de wetgever vorig jaar de bewijslast omgekeerd. Grootouders moeten niet langer zelf bewijzen dat het in het belang van hun kleinkind is dat zij het kunnen zien.
...