Het Vlaams Welzijnsverbond heeft berekend dat 9 % van de totale aanwervingen binnen de voorzieningen mensen zijn van 40 jaar en ouder. Zo ook bij De Triangel, een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap. Ria De Keyser, directeur De Triangel: "Binnen De Triangel is gemiddeld 1 op 8 van de nieuw aangeworven medewerkers ouder dan 45 jaar. Vaak leven er nochtans heel wat vooroordelen tegen oudere werknemers. Ze zouden minder betrokken zijn, minder flexibel en hogere eisen stellen aan werkomstandigheden... In de praktijk merken we het tegendeel. De ervaring, kennis en maturiteit van oudere werknemers vormen juist een troef! Oudere werknemers zetten vaak heel bewust een nieuwe stap in hun loopbaan en kiezen voor een duidelijk engagement op lange termijn. Ze zijn erg gemotiveerd en zien hun nieuwe werkomgeving als een enorme uitdaging."

De vergrijzing verzilveren

Frank Cuyt, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, stelt dat een leeftijdsbewust beleid noodzakelijk is zodat de voorzieningen de vergrijzing kunnen verzilveren in plaats van zich te laten leiden door allerlei vooroordelen.

Een mogelijke verklaring voor het hoog aantal organisaties die 40- en 50-plussers aanwerft, is te vinden in de jaarlijkse aangroei van het jobvolume. In de sector groeide het jobvolume de laatste 5 jaar immers met 2% per jaar. Doordat de Vlaamse overheid bij haar subsidies rekening houdt met de anciënniteit en ervaring van de werknemers, blijft het voor de sector haalbaar om werk te maken van een leeftijdsbewust beleid.

Zij-instromers

"In de nabije toekomst hebben we een grote nood aan nieuwe medewerkers. Bij de leden van het Vlaams Welzijnsverbond alleen worden 13.500 vacatures verwacht tijdens de eerstkomende jaren. Door uitbreiding van dienstverlening groeit het jobvolume en één op vier beëindigt de komende jaren zijn loopbaan en moet worden vervangen. Met schoolverlaters alleen vullen we dit tekort niet aan. 50-plussers zijn welkom. Zij-instroom wordt steeds belangrijker", aldus Frank Cuyt.

Het Vlaams Welzijnsverbond heeft berekend dat 9 % van de totale aanwervingen binnen de voorzieningen mensen zijn van 40 jaar en ouder. Zo ook bij De Triangel, een voorziening voor mensen met een verstandelijke handicap. Ria De Keyser, directeur De Triangel: "Binnen De Triangel is gemiddeld 1 op 8 van de nieuw aangeworven medewerkers ouder dan 45 jaar. Vaak leven er nochtans heel wat vooroordelen tegen oudere werknemers. Ze zouden minder betrokken zijn, minder flexibel en hogere eisen stellen aan werkomstandigheden... In de praktijk merken we het tegendeel. De ervaring, kennis en maturiteit van oudere werknemers vormen juist een troef! Oudere werknemers zetten vaak heel bewust een nieuwe stap in hun loopbaan en kiezen voor een duidelijk engagement op lange termijn. Ze zijn erg gemotiveerd en zien hun nieuwe werkomgeving als een enorme uitdaging." Frank Cuyt, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, stelt dat een leeftijdsbewust beleid noodzakelijk is zodat de voorzieningen de vergrijzing kunnen verzilveren in plaats van zich te laten leiden door allerlei vooroordelen. Een mogelijke verklaring voor het hoog aantal organisaties die 40- en 50-plussers aanwerft, is te vinden in de jaarlijkse aangroei van het jobvolume. In de sector groeide het jobvolume de laatste 5 jaar immers met 2% per jaar. Doordat de Vlaamse overheid bij haar subsidies rekening houdt met de anciënniteit en ervaring van de werknemers, blijft het voor de sector haalbaar om werk te maken van een leeftijdsbewust beleid. "In de nabije toekomst hebben we een grote nood aan nieuwe medewerkers. Bij de leden van het Vlaams Welzijnsverbond alleen worden 13.500 vacatures verwacht tijdens de eerstkomende jaren. Door uitbreiding van dienstverlening groeit het jobvolume en één op vier beëindigt de komende jaren zijn loopbaan en moet worden vervangen. Met schoolverlaters alleen vullen we dit tekort niet aan. 50-plussers zijn welkom. Zij-instroom wordt steeds belangrijker", aldus Frank Cuyt.