Sinds 9 augustus 2018 is het verboden voor handelaars om klanten een toeslag of extra kost te vragen voor betalingen met een betaalkaart of via overschrijving of domiciliëring.

Worden er administratieve kosten aangerekend die losstaan van je bankkaart zoals verzendingskosten, btw-kosten of leveringskosten, dan moet een handelaar altijd duidelijk vermelden wat daaronder valt. Moet je dus extra kosten betalen boven op het bedrag van je bestelling, dan moet je voldoende informatie krijgen over de redenen van de toeslag.

"In 2021 kwamen er 320 meldingen binnen van consumenten die zeiden dat ze onterecht kosten hadden betaald. Het ging daarbij soms om een vast bedrag van 30 of 50 cent, maar in de meeste gevallen werd een percentage van 2 à 2,5 % van het aankoopbedrag aangerekend. Om perk en paal te stellen aan dergelijke praktijken, startte de Economische Inspectie een onderzoek naar de websites waarover we klachten ontvingen via het meldpunt van de FOD Economie", vertelt Lien Meurisse, woordvoerster van de FOD Economie.

Meer dan de helft in overtreding

58 websites werden aan een gedetailleerde controle onderworpen. Van die 58 websites waren er 32 Belgisch (55 %), 24 Nederlands (41 %), 1 Duits (2 %) en 1 uit Curaçao (2 %). 34 (59 %) van hen waren in overtreding.

Van de 32 Belgische ondernemingen vroegen er 15 betaalkosten, waarvan 13 voor meerdere betaalmogelijkheden en 2 uitsluitend voor betalingen via PayPal.

Er werden 13 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. Handelaars die zich niet in orde stellen riskeren een boete van 250 tot 100.000 euro en/of een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.

Van de 26 buitenlandse websites die zich tot de Belgische betaler richtten, begingen 19 ondernemingen een inbreuk. 12 van hen vroegen kosten voor meerdere betaalmogelijkheden, 7 rekenden enkel voor PayPal-betalingen kosten door aan de Belgische betaler. Naar aanleiding van de controles schrapten al 5 ondernemingen hun extra kosten voor de Belgische betalers.

Wat als er toch nog kosten voor betalen met de kaart aangerekend worden?

Als je ziet dat een handelaar kosten aanrekent voor kaartbetalingen, dan kun je de handelaar er gerust over aanspreken en zeggen dat dat niet wettelijk is. Meld het ook zeker bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be.

Sinds 9 augustus 2018 is het verboden voor handelaars om klanten een toeslag of extra kost te vragen voor betalingen met een betaalkaart of via overschrijving of domiciliëring.Worden er administratieve kosten aangerekend die losstaan van je bankkaart zoals verzendingskosten, btw-kosten of leveringskosten, dan moet een handelaar altijd duidelijk vermelden wat daaronder valt. Moet je dus extra kosten betalen boven op het bedrag van je bestelling, dan moet je voldoende informatie krijgen over de redenen van de toeslag. "In 2021 kwamen er 320 meldingen binnen van consumenten die zeiden dat ze onterecht kosten hadden betaald. Het ging daarbij soms om een vast bedrag van 30 of 50 cent, maar in de meeste gevallen werd een percentage van 2 à 2,5 % van het aankoopbedrag aangerekend. Om perk en paal te stellen aan dergelijke praktijken, startte de Economische Inspectie een onderzoek naar de websites waarover we klachten ontvingen via het meldpunt van de FOD Economie", vertelt Lien Meurisse, woordvoerster van de FOD Economie.58 websites werden aan een gedetailleerde controle onderworpen. Van die 58 websites waren er 32 Belgisch (55 %), 24 Nederlands (41 %), 1 Duits (2 %) en 1 uit Curaçao (2 %). 34 (59 %) van hen waren in overtreding.Van de 32 Belgische ondernemingen vroegen er 15 betaalkosten, waarvan 13 voor meerdere betaalmogelijkheden en 2 uitsluitend voor betalingen via PayPal.Er werden 13 processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. Handelaars die zich niet in orde stellen riskeren een boete van 250 tot 100.000 euro en/of een gevangenisstraf van een maand tot een jaar.Van de 26 buitenlandse websites die zich tot de Belgische betaler richtten, begingen 19 ondernemingen een inbreuk. 12 van hen vroegen kosten voor meerdere betaalmogelijkheden, 7 rekenden enkel voor PayPal-betalingen kosten door aan de Belgische betaler. Naar aanleiding van de controles schrapten al 5 ondernemingen hun extra kosten voor de Belgische betalers.Als je ziet dat een handelaar kosten aanrekent voor kaartbetalingen, dan kun je de handelaar er gerust over aanspreken en zeggen dat dat niet wettelijk is. Meld het ook zeker bij de FOD Economie via meldpunt.belgie.be.