Erenotaris en prof. Fiscale hogeschool en KULeuven, Eric Spruyt, is één van de sprekers op de Recht & Gelddag van Plus Magazine, op zaterdag 24 september.

Hij gaat het hebben over de erfrechtelijke bescherming die partners elkaar kunnen geven. Ze kunnen de wet laten spelen, maar ze kunnen ook meer voor mekaar doen via testament of huwelijkscontract. Wie erven zegt, denkt vaak ook aan schenken. We stelden Eric Spruyt alvast 3 vragen over schenken.

1. Een element dat wel eens vergeten wordt bij de schenking, is de aanvaarding. Als een begiftigde niet aanvaardt, is de schenking dan nietig?

Eric Spruyt: Inderdaad, een schenking is een contract en dus is een essentieel bestanddeel voor de totstandkoming van het contract de aanvaarding van de schenking door de begiftigde. Ontbreekt dergelijke aanvaarding, dan is er hooguit een belofte tot schenken. Maar dit heeft juridisch geen enkele waarde.

2. Waarom kan je best onroerend goed in stukjes schenken?

Eric Spruyt: De regel van het zogenaamd "progressievoorbehoud" speelt hier parten. De tarieven van de schenkbelasting voor de schenking van onroerend goed zijn progressief. Ze stijgen naarmate de waarde van het geschonken onroerend goed groter wordt. Wie een hoge waarde schenkt, betaalt veel meer schenkbelasting dan wie slechts een lage waarde schenkt. Nu zou de burger dit "fiscaal probleem" op een makkelijke wijze kunnen ontwijken. Hoe ? Door trapsgewijs te schenken kan men de progressiviteit van de tarieven makkelijk doorbreken. In plaats van drie onroerende goederen in één beweging (lees: via één enkele notariële schenkingsakte) te schenken, zou men er voor kunnen opteren om dit te doen in drie aparte bewegingen. Men zou goed 1 vandaag kunnen schenkeng, goed 2 volgende week en goed 3 de week daarop. Dit "trucje" heeft de fiscus willen vermijden via de regel van het progressievoorbehoud.

Deze regel komt er op neer dat er voor het bepalen van het toepasselijk schenkingstarief een fiscaal "opduweffect" zal spelen wanneer persoon X een onroerend goed schenkt aan persoon Y en nadien, en wel binnen de drie jaar, X aan diezelfde persoon Y een ander onroerend goed schenkt. De waarde van de eerste schenking wordt normaal belast. Echter, wanneer tot de volgende schenking (binnen de drie jaar) wordt overgegaan, wordt als het ware onder de waarde van de nieuwe schenking de waarde van de vorige "geplakt" waardoor de nieuwe schenking opgeduwd wordt in de tariefschaal. Een dergelijk opduweffect speelt niet als men tussen iedere onroerende schenking netjes drie jaar laat verlopen.

3. Wat gebeurt er als iemand een bankgift doet aan een verre vriend en overlijdt binnen de 3 jaar? Moeten de erfgenamen dan erfbelasting betalen?

Eric Spruyt: Nee, de verre vriend zal erfbelasting betalen als de bankgift voor het overlijden van de schenker niet spontaan ter registratie werd aangeboden.

Meer info over de Geld en Rechtdag op 24 september en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Erenotaris en prof. Fiscale hogeschool en KULeuven, Eric Spruyt, is één van de sprekers op de Recht & Gelddag van Plus Magazine, op zaterdag 24 september.Hij gaat het hebben over de erfrechtelijke bescherming die partners elkaar kunnen geven. Ze kunnen de wet laten spelen, maar ze kunnen ook meer voor mekaar doen via testament of huwelijkscontract. Wie erven zegt, denkt vaak ook aan schenken. We stelden Eric Spruyt alvast 3 vragen over schenken. 1. Een element dat wel eens vergeten wordt bij de schenking, is de aanvaarding. Als een begiftigde niet aanvaardt, is de schenking dan nietig? Eric Spruyt: Inderdaad, een schenking is een contract en dus is een essentieel bestanddeel voor de totstandkoming van het contract de aanvaarding van de schenking door de begiftigde. Ontbreekt dergelijke aanvaarding, dan is er hooguit een belofte tot schenken. Maar dit heeft juridisch geen enkele waarde.2. Waarom kan je best onroerend goed in stukjes schenken? Eric Spruyt: De regel van het zogenaamd "progressievoorbehoud" speelt hier parten. De tarieven van de schenkbelasting voor de schenking van onroerend goed zijn progressief. Ze stijgen naarmate de waarde van het geschonken onroerend goed groter wordt. Wie een hoge waarde schenkt, betaalt veel meer schenkbelasting dan wie slechts een lage waarde schenkt. Nu zou de burger dit "fiscaal probleem" op een makkelijke wijze kunnen ontwijken. Hoe ? Door trapsgewijs te schenken kan men de progressiviteit van de tarieven makkelijk doorbreken. In plaats van drie onroerende goederen in één beweging (lees: via één enkele notariële schenkingsakte) te schenken, zou men er voor kunnen opteren om dit te doen in drie aparte bewegingen. Men zou goed 1 vandaag kunnen schenkeng, goed 2 volgende week en goed 3 de week daarop. Dit "trucje" heeft de fiscus willen vermijden via de regel van het progressievoorbehoud.Deze regel komt er op neer dat er voor het bepalen van het toepasselijk schenkingstarief een fiscaal "opduweffect" zal spelen wanneer persoon X een onroerend goed schenkt aan persoon Y en nadien, en wel binnen de drie jaar, X aan diezelfde persoon Y een ander onroerend goed schenkt. De waarde van de eerste schenking wordt normaal belast. Echter, wanneer tot de volgende schenking (binnen de drie jaar) wordt overgegaan, wordt als het ware onder de waarde van de nieuwe schenking de waarde van de vorige "geplakt" waardoor de nieuwe schenking opgeduwd wordt in de tariefschaal. Een dergelijk opduweffect speelt niet als men tussen iedere onroerende schenking netjes drie jaar laat verlopen.3. Wat gebeurt er als iemand een bankgift doet aan een verre vriend en overlijdt binnen de 3 jaar? Moeten de erfgenamen dan erfbelasting betalen? Eric Spruyt: Nee, de verre vriend zal erfbelasting betalen als de bankgift voor het overlijden van de schenker niet spontaan ter registratie werd aangeboden.