Als je via je werkgever een groepsverzekering hebt, kan je die sinds dit jaar enkel nog opnemen op het moment dat je ten vroegste met pensioen kunt gaan, met name op 62 jaar, na 40 loopbaanjaren (tenzij je een lange loopbaan hebt van 41 of 42 jaar, dan mag je nog met pensioen op 61 of 60 jaar). Toch kan je al eerder gebruik maken van je groepsverzekering door ze in te zetten als je een onroerend goed koopt.

Het voordeel is dat je dan je spaarpot niet moet aanspreken: je hoeft geen obligaties of aandelen te verkopen of andere interessante beleggingen op te geven. Je moet evenmin een hypothecaire lening aangaan, met de daarbij horende maandelijkse aflossingen. Dat betekent meteen ook dat je je de kosten kan besparen van een notariële kredietakte, van het vestigen van een hypotheek of een hypothecaire volmacht, of het sluiten van een schuldsaldoverzekering.

Je kan je groepsverzekering gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed dat in Europa gelegen is. Je hoeft dat onroerend goed niet effectief te bewonen, je mag het ook verhuren. Je kan het bedrag dus ook gebruiken om een vakantiewoning, een winkelpand, een studentenkamer of zelfs een garagebox te kopen. Of je kan het voorschot gebruiken om je lopende hypothecaire lening vervroegd terug te betalen.

1 Vastgoed kopen via een voorschot op je groepsverzekering

Een eerste manier om je aankoop te financieren, is door je verzekeraar een voorschot te vragen op de reserves die je in het kader van de groepsverzekering al hebt opgebouwd. Doorgaans kan je 60% tot 75% van het al opgebouwde bedrag opvragen als voorschot. Op het bedrag dat nog moet worden opgebouwd met toekomstige premies, kan je geen voorschot vragen. Een voorschot vragen geeft je meteen ook zekerheid. Want als je van werkgever verandert of het bedrijf waar je werkt gaat failliet (en er gebeuren geen stortingen meer in de groepsverzekering), is er misschien geen verdere opbouw meer.

Het voorschot dat je opneemt, wordt gewoon afgetrokken van het bedrag dat de verzekeraar jou verschuldigd is op het moment dat je met pensioen gaat.

Weetje. Je hebt veelal de keuze om op het voorschot dat je opneemt al dan niet interest te betalen. Als je dat doet, rent jouw reserve verder op. Kies je ervoor geen interest te betalen, dan wordt die interest bij het voorschot dat je opnam gevoegd en afgerekend op het moment van de uitbetaling van je pensioenkapitaal. Reken voor je de keuze maakt na wat voor jou de interessantste optie is. Hou er ook rekening mee dat je bij bepaalde verzekeraars je winstdeelname riskeert te verliezen als je een voorschot opvraagt.

2 Vastoed kopen door je groepsverzekering in pand te geven

Je kan je groepsverzekering ook in pand geven aan een bank als waarborg voor de lening die je aangaat om een huis of appartement te kopen. De groepsverzekering is dan een alternatief voor de schuldsaldoverzekering. Tenminste als je verzekerd kapitaal bij overlijden voldoende hoog is. Je vermijdt de kosten van een schuldsaldoverzekering en je moet ook geen medische tests ondergaan. Met een medisch verleden of als je al wat ouder bent, is het soms moeilijk om een schuldsaldoverzekering los te krijgen. Overlijd je voor je lening afloopt, dan betaalt jouw verzekeraar het nog openstaande saldo van de lening vanuit de groepsverzekering aan de bank.

3 Vastgoed kopen via een lening met wedersamenstelling

Je kan ook een lening met wedersamenstelling afsluiten bij een bank. Bij zo'n krediet betaal je tijdens de looptijd geen kapitaal af, enkel interest. Tenzij je met de bank overeenkomt dat ook die oprent en tegelijk met het kapitaal wordt terugbetaald. Pas op het einde van de looptijd van het krediet moet je het ontleende kapitaal terugbetalen. Dit doe je dan op het moment dat je groepsverzekering wordt uitbetaald. Als je zo'n krediet aangaat, kan je vaak meer lenen dan het bedrag van de reserve die je al hebt opgebouwd. Hou er wel rekening mee dat als je groepsverzekering niet verder opbouwt (omdat je werkgever failliet gaat of omdat je elders aan de slag gaat), je het risico loopt dat je meer hebt geleend dan wat je uit de groepsverzekering ontvangt. Dan zal je moeten bijpassen uit je eigen spaarpot!

Lees aandachtig je polis

Doe dat liefst grondig. Of vraag je verzekeraar welke precieze voorwaarden voor jouw polis gelden. Die kunnen namelijk verschillen van maatschappij tot maatschappij. Hou bij je beslissing ook rekening met het fiscale aspect. Kan je genieten van fiscale voordelen - de woonbonus, bijvoorbeeld −, dan kan het toch voordeliger zijn om een hypothecaire lening aan te gaan in plaats van je groepsverzekering te gebruiken.

Als je via je werkgever een groepsverzekering hebt, kan je die sinds dit jaar enkel nog opnemen op het moment dat je ten vroegste met pensioen kunt gaan, met name op 62 jaar, na 40 loopbaanjaren (tenzij je een lange loopbaan hebt van 41 of 42 jaar, dan mag je nog met pensioen op 61 of 60 jaar). Toch kan je al eerder gebruik maken van je groepsverzekering door ze in te zetten als je een onroerend goed koopt.Het voordeel is dat je dan je spaarpot niet moet aanspreken: je hoeft geen obligaties of aandelen te verkopen of andere interessante beleggingen op te geven. Je moet evenmin een hypothecaire lening aangaan, met de daarbij horende maandelijkse aflossingen. Dat betekent meteen ook dat je je de kosten kan besparen van een notariële kredietakte, van het vestigen van een hypotheek of een hypothecaire volmacht, of het sluiten van een schuldsaldoverzekering.Je kan je groepsverzekering gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een onroerend goed dat in Europa gelegen is. Je hoeft dat onroerend goed niet effectief te bewonen, je mag het ook verhuren. Je kan het bedrag dus ook gebruiken om een vakantiewoning, een winkelpand, een studentenkamer of zelfs een garagebox te kopen. Of je kan het voorschot gebruiken om je lopende hypothecaire lening vervroegd terug te betalen.Een eerste manier om je aankoop te financieren, is door je verzekeraar een voorschot te vragen op de reserves die je in het kader van de groepsverzekering al hebt opgebouwd. Doorgaans kan je 60% tot 75% van het al opgebouwde bedrag opvragen als voorschot. Op het bedrag dat nog moet worden opgebouwd met toekomstige premies, kan je geen voorschot vragen. Een voorschot vragen geeft je meteen ook zekerheid. Want als je van werkgever verandert of het bedrijf waar je werkt gaat failliet (en er gebeuren geen stortingen meer in de groepsverzekering), is er misschien geen verdere opbouw meer.Het voorschot dat je opneemt, wordt gewoon afgetrokken van het bedrag dat de verzekeraar jou verschuldigd is op het moment dat je met pensioen gaat.Weetje. Je hebt veelal de keuze om op het voorschot dat je opneemt al dan niet interest te betalen. Als je dat doet, rent jouw reserve verder op. Kies je ervoor geen interest te betalen, dan wordt die interest bij het voorschot dat je opnam gevoegd en afgerekend op het moment van de uitbetaling van je pensioenkapitaal. Reken voor je de keuze maakt na wat voor jou de interessantste optie is. Hou er ook rekening mee dat je bij bepaalde verzekeraars je winstdeelname riskeert te verliezen als je een voorschot opvraagt.Je kan je groepsverzekering ook in pand geven aan een bank als waarborg voor de lening die je aangaat om een huis of appartement te kopen. De groepsverzekering is dan een alternatief voor de schuldsaldoverzekering. Tenminste als je verzekerd kapitaal bij overlijden voldoende hoog is. Je vermijdt de kosten van een schuldsaldoverzekering en je moet ook geen medische tests ondergaan. Met een medisch verleden of als je al wat ouder bent, is het soms moeilijk om een schuldsaldoverzekering los te krijgen. Overlijd je voor je lening afloopt, dan betaalt jouw verzekeraar het nog openstaande saldo van de lening vanuit de groepsverzekering aan de bank.Je kan ook een lening met wedersamenstelling afsluiten bij een bank. Bij zo'n krediet betaal je tijdens de looptijd geen kapitaal af, enkel interest. Tenzij je met de bank overeenkomt dat ook die oprent en tegelijk met het kapitaal wordt terugbetaald. Pas op het einde van de looptijd van het krediet moet je het ontleende kapitaal terugbetalen. Dit doe je dan op het moment dat je groepsverzekering wordt uitbetaald. Als je zo'n krediet aangaat, kan je vaak meer lenen dan het bedrag van de reserve die je al hebt opgebouwd. Hou er wel rekening mee dat als je groepsverzekering niet verder opbouwt (omdat je werkgever failliet gaat of omdat je elders aan de slag gaat), je het risico loopt dat je meer hebt geleend dan wat je uit de groepsverzekering ontvangt. Dan zal je moeten bijpassen uit je eigen spaarpot!