Heb jij al eens geprobeerd om jouw energiefactuur van a tot z uit te pluizen én te begrijpen? Voor de doorsnee burger is dat gewoon een onhaalbare kaart. Een telefoontje naar de klantendienst voor meer informatie? Ook al geprobeerd! Maar ik blijf van het kastje naar de muur gestuurd worden. Hopeloos!

Voor mensen die geen toegang hebben tot het internet en niet de gewoonte hebben om veel dingen zelf uit te pluizen, maar die door hun financiële achtergrond bovendien extra kwetsbaar zijn, is dit een onmogelijke opdracht. Het is immers niet gemakkelijk af te lezen welke schulden je hebt, of het sociaal tarief is toegepast, of waar je terecht kan voor hulp.Bovendien zijn ook de verplichte wettelijke vermeldingen, waar leveranciers niet om heen kunnen, talrijk en is hun nut betwistbaar.

Een te complexe factuur vergroot het risico dat kwetsbare personen of gezinnen verloren lopen in bedragen, termen en formuleringen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot onduidelijkheid over achterstallige betalingen of een slotfactuur die men niet had verwacht. Daarom is een vereenvoudiging noodzakelijk.

In 2016 startte het platform tegen energiearmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, hierover een uitgebreide denkoefening. Dit werk resulteert nu in 15 aanbevelingen om de energiefactuur te vereenvoudigen.

Het platform brengt verschillende actoren samen: leveranciers, netbeheerders, regulatoren, academici en verenigingen die kwetsbare gezinnen ondersteunen. Het is niet alledaags dat al deze belanghebbenden, vanuit hun gedeelde motivatie om tot een vereenvoudigde factuur te komen, rond één tafel zitten. Het platform hoopt dan ook dat hun aanbevelingen de politieke verantwoordelijken helpen bij hun werk rond dit thema. En met hen ongetwijfeld vele burgers. Minister Kris Peeters toonde zich alvast bereid de aanbevelingen mee te nemen in het overleg met de Gewesten over de vereenvoudiging van de energiefactuur.

De 15 aanbevelingen

Op basis van de voorstellen en de vaststellingen van dewerkgroep, en ook van de testresultaten, formuleerden deleden van het platform 15 aanbevelingen.

 1. Gegevens bundelen per rubriek, vermijden van 'kleine lettertjes'
 2. Bijeen brengen van essentiële informatie op de voorpagina
 3. Rekening houden met de digitale kloof, alles online vermijden
 4. Standaard: één factuur voor gas en elektriciteit
 5. Vereenvoudigen van de specificaties bij de bedragen
 6. Specificeren van de betalingen en de eventuele schulden
 7. Bundelen van informatie rond 'Waar hulp vinden?'
 8. Bundelen van informatie om offertes te kunnen vergelijken
 9. Toevoegen van een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier
 10. Vermelden of het sociaal tarief werd toegepast
 11. Vermelden of het gaat om het werkelijke of geschatte verbruik
 12. Vermelden van de naam van het contract, de looptijd, het soort tarief en de manier van meten
 13. Het bedrag van de volgende voorschotten vermelden
 14. Expliciet vermelden van de sancties bij niet-betaling
 15. Streven naar een inhoudelijk gedeeltelijk eenvormige factuur
Heb jij al eens geprobeerd om jouw energiefactuur van a tot z uit te pluizen én te begrijpen? Voor de doorsnee burger is dat gewoon een onhaalbare kaart. Een telefoontje naar de klantendienst voor meer informatie? Ook al geprobeerd! Maar ik blijf van het kastje naar de muur gestuurd worden. Hopeloos! Voor mensen die geen toegang hebben tot het internet en niet de gewoonte hebben om veel dingen zelf uit te pluizen, maar die door hun financiële achtergrond bovendien extra kwetsbaar zijn, is dit een onmogelijke opdracht. Het is immers niet gemakkelijk af te lezen welke schulden je hebt, of het sociaal tarief is toegepast, of waar je terecht kan voor hulp.Bovendien zijn ook de verplichte wettelijke vermeldingen, waar leveranciers niet om heen kunnen, talrijk en is hun nut betwistbaar.Een te complexe factuur vergroot het risico dat kwetsbare personen of gezinnen verloren lopen in bedragen, termen en formuleringen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot onduidelijkheid over achterstallige betalingen of een slotfactuur die men niet had verwacht. Daarom is een vereenvoudiging noodzakelijk.In 2016 startte het platform tegen energiearmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, hierover een uitgebreide denkoefening. Dit werk resulteert nu in 15 aanbevelingen om de energiefactuur te vereenvoudigen. Het platform brengt verschillende actoren samen: leveranciers, netbeheerders, regulatoren, academici en verenigingen die kwetsbare gezinnen ondersteunen. Het is niet alledaags dat al deze belanghebbenden, vanuit hun gedeelde motivatie om tot een vereenvoudigde factuur te komen, rond één tafel zitten. Het platform hoopt dan ook dat hun aanbevelingen de politieke verantwoordelijken helpen bij hun werk rond dit thema. En met hen ongetwijfeld vele burgers. Minister Kris Peeters toonde zich alvast bereid de aanbevelingen mee te nemen in het overleg met de Gewesten over de vereenvoudiging van de energiefactuur.Op basis van de voorstellen en de vaststellingen van dewerkgroep, en ook van de testresultaten, formuleerden deleden van het platform 15 aanbevelingen.