De pandemie heeft Belgen op verschillende manieren getroffen: sommige hebben hun gezinsuitgaven verminderd en geld kunnen sparen, terwijl voor andere het gezinsinkomen en de spaarboekjes zijn veranderd. Uiteindelijk heeft de verstoring van onze levensstijl door de pandemie invloed gehad op ieders uitgaven- en spaargewoonten. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 Belgen in maart 2021 in opdracht van Aion Bank.

59% van de Belgen heeft kunnen sparen tijdens de pandemie

Uit het onderzoek bleek dat 59% van de Belgen heeft kunnen sparen tijdens de pandemie, oplopend tot 68% van de 25 tot 34-jarigen, maar afnemend tot 45% van de 55-plussers.

18% beweerde dat het veel moeilijker is geworden om geld opzij te zetten, terwijl 25% aangaf iets meer moeite te hebben. Slechts 10% beweerde dat het veel gemakkelijker was, 18% vond iets wat gemakkelijker en 28% zei dat ze het niet moeilijker noch gemakkelijker vonden om te besparen.

Op de vraag waarom het moeilijker was om te sparen tijdens de pandemie, noemde 50% een daling van het gezinsinkomen, terwijl 42% beweerde dat ze familieleden financieel moesten ondersteunen tijdens deze periode.

Van degenen die tijdens de pandemie gemakkelijker konden sparen, noemde 55% een verlaging van de kosten van levensonderhoud als belangrijkste reden, terwijl 38% specifiek de afwezigheid van woon-werkverkeer noemde als de reden dat ze konden besparen.

Hoewel mensen in het algemeen meer hebben kunnen sparen, was er volgens de enquête ook een toename van het aantal mensen zonder spaargeld van 8% tot 11% tijdens de pandemie. Dit geldt bij alle leeftijdsgroepen.

Andere spaardoelen

Op de vraag of de pandemie een invloed heeft gehad op hetgeen waarvoor ze sparen, beweerde 49% van de respondenten dat dit het geval was, terwijl 14% aangaf dat ze voor niets in het bijzonder sparen.

2% meer mensen spaart nu voor een woning. Het aantal mensen dat spaart om hun vastgoed te verbeteren stijgt met 3% van 17 naar 20%), mogelijk als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis doorbrengen.

Interessant is dat er een toename is van 3% van de mensen die prioriteit geven aan sparen voor een noodfonds, wat suggereert dat de pandemie mensen heeft aangemoedigd om zich meer bewust te worden van hun uitgaven en om beter voorbereid te zijn op eventuele tegenvallers in de toekomst.

De pandemie heeft Belgen op verschillende manieren getroffen: sommige hebben hun gezinsuitgaven verminderd en geld kunnen sparen, terwijl voor andere het gezinsinkomen en de spaarboekjes zijn veranderd. Uiteindelijk heeft de verstoring van onze levensstijl door de pandemie invloed gehad op ieders uitgaven- en spaargewoonten. Dat blijkt uit een bevraging van 1.000 Belgen in maart 2021 in opdracht van Aion Bank.Uit het onderzoek bleek dat 59% van de Belgen heeft kunnen sparen tijdens de pandemie, oplopend tot 68% van de 25 tot 34-jarigen, maar afnemend tot 45% van de 55-plussers.18% beweerde dat het veel moeilijker is geworden om geld opzij te zetten, terwijl 25% aangaf iets meer moeite te hebben. Slechts 10% beweerde dat het veel gemakkelijker was, 18% vond iets wat gemakkelijker en 28% zei dat ze het niet moeilijker noch gemakkelijker vonden om te besparen.Op de vraag waarom het moeilijker was om te sparen tijdens de pandemie, noemde 50% een daling van het gezinsinkomen, terwijl 42% beweerde dat ze familieleden financieel moesten ondersteunen tijdens deze periode.Van degenen die tijdens de pandemie gemakkelijker konden sparen, noemde 55% een verlaging van de kosten van levensonderhoud als belangrijkste reden, terwijl 38% specifiek de afwezigheid van woon-werkverkeer noemde als de reden dat ze konden besparen.Hoewel mensen in het algemeen meer hebben kunnen sparen, was er volgens de enquête ook een toename van het aantal mensen zonder spaargeld van 8% tot 11% tijdens de pandemie. Dit geldt bij alle leeftijdsgroepen.Op de vraag of de pandemie een invloed heeft gehad op hetgeen waarvoor ze sparen, beweerde 49% van de respondenten dat dit het geval was, terwijl 14% aangaf dat ze voor niets in het bijzonder sparen.2% meer mensen spaart nu voor een woning. Het aantal mensen dat spaart om hun vastgoed te verbeteren stijgt met 3% van 17 naar 20%), mogelijk als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis doorbrengen.Interessant is dat er een toename is van 3% van de mensen die prioriteit geven aan sparen voor een noodfonds, wat suggereert dat de pandemie mensen heeft aangemoedigd om zich meer bewust te worden van hun uitgaven en om beter voorbereid te zijn op eventuele tegenvallers in de toekomst.