1. Twee verschillende garantietermijnen bij dezelfde keten!

"Een tijdje geleden kocht ik een gsm. Na 14 maanden startte het toestel niet meer, ook niet met de resettoets. De winkel waar ik de gsm gekocht had, aanvaardt geen herstelling onder garantie "want", zo zeggen ze daar, "voor dat soort toestellen geldt een garantie van slechts één jaar". Ik heb het dan geprobeerd bij een winkel van dezelfde keten in een andere stad en daar geldt de tweejaarsgarantie wél. Mijn gsm werd uiteindelijk gratis hersteld maar dit zou toch niet mogen!"

Willy V. Lennik

Guy Kerstens: De redenering van de eerste winkel klopt niet. Het gaat hier om een nieuw toestel gekocht bij een professionele verkoper voor privédoeleinden en daarop is de tweejaarsgarantie van toepassing, en dit vanaf de levering van het product.

2. De wettelijke garantie wordt snel een lege doos!

"Drie jaar geleden kochten we een printer in Frechen, bij Keulen (Duitsland). Na anderhalf jaar traden er problemen op: het apparaat trok geen papier meer van de lader en afdrukken werd onmogelijk. Toen ik contact nam met de firma kreeg ik te horen dat enkel de eerste 3 maanden de garantie voluit van toepassing was en vanaf de 3de tot de 24ste maand moesten wij bewijzen dat het een fout was van de fabrikant. Toen ik mijn licht opstak bij Test-Aankoop bleek dit inderdaad de normale gang van zaken te zijn. Dit holt het begrip van de 2 jaar garantie toch sterk uit! Deze printer heeft ons veel geld gekost. De aanschaf, daarna de reparatiekost en 3 keer op en neer gereden naar Frechen! Bovendien: als je een product in een ander land koopt, geldt blijkbaar een andere periode (hier 3 maanden en geen 6 maanden dat het product sowieso moet hersteld worden, zonder iets te moeten bewijzen)."

Marleen S. , Bocholt

Guy Kerstens: In dit verhaal speelt enerzijds het feit dat er maar een beperkte periode is dat het goed sowieso hersteld of vervangen zal worden omdat het gebrek geacht wordt al bestaan te hebben bij de levering. Nadien moet de consument aantonen dat de niet-overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering. Anderzijds werd het goed in een ander EU-land aangekocht en gelden daarom dezelfde regels als in ons land wat de garantie betreft. (Zie ook verder 'Gekocht in het buitenland').

3. Wordt de garantieperiode geschorst tijdens een herstelling?

"14 dagen voor het vervallen van de tweejaarlijkse garantie, viel mijn dvd-speler uit. In de winkel zei de verkoopster dat ze de dvd in herstelling zou geven en mij iets zou laten weten. Omdat ik niets hoorde, informeerde ik na 2 weken hoe het zat. De verkoopster deelde me doodleuk mee dat de garantieperiode voorbij was! Aandringen en dreigen met een klacht bij de economische inspectie hielp niet."

Dirk R. , Opwijk

Guy Kerstens: De garantietermijn van twee jaar wordt verlengd met de tijd die nodig is voor de onderhandelingen met de verkoper om een oplossing te zoeken. Daarom is het belangrijk dat u steeds een gedateerd afgiftebewijs vraagt als u uw toestel binnenbrengt. Op die manier kunt u bewijzen dat de garantieperiode toen nog niet afgesloten was.

4. Is er ook garantie op herstellingen?

"Een paar maanden geleden kocht ik bij Makro een draadloze deurbel, die het na 6 weken al begaf. Ik bracht de bel terug binnen, en kreeg na herstelling te horen dat er op herstellingen slechts 2 maanden garantie is. Wat gebeurt er dan met de rest van mijn oorspronkelijke garantie (nog anderhalf jaar!)?"

Anouchka H. Gentbrugge

Guy Kerstens: De wettelijke garantie van twee jaar is niet van toepassing op herstellingen maar enkel op de verkoop van consumptiegoederen door een professionele verkoper aan een consument voor privégebruik. Het is wél mogelijk dat er een garantietermijn op de herstellingen voorzien is in de algemene verkoopvoorwaarden, maar dit staat dan helemaal los van de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Zo is het best mogelijk dat Makro daar bovenop 2 maanden garantie geeft op een hersteld gebrek.

5. Moet ik aankoopbons aanvaarden?

"Onlangs kocht ik twee zetels. Bij levering bleek dat het om een verkeerde kleur ging. Ik heb de levering geweigerd en de winkel gecontacteerd. Er werd afgesproken dat er nieuwe zetels zouden geleverd worden. Dit gebeurde, maar het was een familielid die de levering aannam en betaalde. Toen wij de doos openden, bleek de levering weer niet conform te zijn. De firma ging akkoord om de zetels opnieuw op te halen. Ik wou mijn geld terug, maar dat bleek niet te kunnen. Er werd ons wel voorgesteld aankoopbons aan te nemen. Moet ik dit aanvaarden?"

Patricia V., Ukkel

Guy Kerstens: U hebt in dit geval recht op terugbetaling in geld en niet in aankoopbons! U kunt de Geschillencommissie Meubelen contacteren en tot een minnelijke oplossing trachten te komen. Eventueel kunt u klacht indienen bij de economische inspectie. Hierna rest u enkel nog de gerechtelijke weg. Voor bedragen tot euro 1860 moet u bij de vrederechter zijn.

Info: Geschillencommissie meubelen - Kasteelstraat 1A/B10 - 1700 Dilbeek - tel 02 78 47 58, e-mail: info@gcmeubelen.be - website: www.navem.be

6. Voorwaarden aanvaard, dus kortere garantie?

"Mijn zoon heeft interesse in een MacBook of een MacBook Pro van Apple. Omdat het hier over een grote investering gaat, heb ik eens de verkoopvoorwaarden bekeken. Daar zie ik dan doodleuk staan dat de garantie beperkt is tot één jaar. Heb je nog een poot om op te staan in de veronderstelling dat deze MacBook stukgaat tussen 12 en 24 maanden als je de voorwaarden geaccepteerd hebt bij de aankoop?"

Katia V., Blanden

Guy Kerstens: U hebt steeds recht op een garantietermijn van twee jaar, wat de firma ook in haar algemene voorwaarden voorziet. De termijn van 1 jaar slaat hier allicht op de commerciële garantie die de verkoper eventueel kan geven, bovenop de wettelijke. Bij de verkoop van auto's zien we dit vaak: een waarborg van 3 of 5 jaar als commerciële garantie. Maar aan de duur van 2 jaar kan dus niet geraakt worden.

7. Vervalt de garantie als de hersteldienst buiten Europa gevestigd is?

"Via het internet kocht ik een computer DELL Belgium. Na 11 maanden was de computer defect. Ik liet hem herstellen, maar kreeg daar naderhand de factuur voor gepresenteerd. De uitleg die de firma daarvoor gaf was dat hun dienst na verkoop gevestigd is in Marokko en dat daar niet de garantieregels gelden. Is dit een geldig argument? Zoiets ondergraaft toch de Belgische garantie?"

Raymond S., Ganshoren

Guy Kerstens: Dat de hersteldienst in Marokko gevestigd, is volledig irrelevant in deze zaak. Voor de toepassing van de garantie is het belangrijk te weten hoe en in welk land de verkoop is afgesloten. Wordt er vastgesteld dat de verkoop gesloten is buiten de Europese lidstaten, dan is er inderdaad geen consumentenwaarborg voorzien in de Europese richtlijn, maar geldt enkel de specifieke wetgeving van dat land buiten de Europese Unie. In dit geval is daar echter geen sprake van. De verkoop werd afgesloten in België, dus geldt de Belgische garantie.

8. Eén jaar garantie op tweedehandsauto's?

"Onlangs wandelde ik voorbij een Renault-garage en zag dat er op de tweedehandsauto's een sticker aangebracht was: "12 maanden waarborg". Maar is dat niet de wettelijke regel?"

Johan M. , Tiegem

Guy Kerstens: Volgens de wet is de professionele verkoper (garagist) verplicht om 1 jaar garantie te geven op tweedehandsvoertuigen (dus geen twee jaar zoals bij nieuwe auto's). Hij moet daar dus niet mee uitpakken als verkoopargument of reclamestunt. Hij is het wettelijk verplicht.

Let op! Als de verkoopsovereenkomst van het voertuig een gedetailleerd overzicht geeft van de staat van de auto en van de onderdelen ervan, dan zult u de wettelijke garantie voor gebreken waarvan u weet had bij de aankoop naderhand niet kunnen inroepen.

WEETJE Als er tijdens de eerste 6 maanden na de levering een probleem opduikt, geldt hetzelfde als voor nieuwe producten: het defect wordt geacht al aanwezig te zijn geweest. Na deze 6 maanden moet de koper bewijzen dat het defect al aanwezig was bij de levering.

9. Krijg ik ook garantie voor de kop van mijn scheerapparaat?

"Onlangs kocht ik een elektrisch scheerapparaat bij een grote keten. Na minder dan een jaar kwam de scheerkop los. De verkoper beweerde dat de wettelijke garantie hier niet geldt omdat het om toebehoren (accessoires) gaat. Klopt dat?"

Jan B., Wetteren

Guy Kerstens: Eerst en vooral is de scheerkop als een essentieel onderdeel van het toestel te beschouwen en valt het dus zeker onder de garantie. Bovendien is het zo dat accessoires volgens de wet ook onder de garantie van twee jaar vallen. De verkoper heeft dus ongelijk.

10. Heeft de verkoper een informatieplicht over de garantie?

"Tot op heden heb ik geen slechte ervaringen gehad met garanties. Wel zouden de verkopers meer uitleg mogen geven. Heeft de verkoper een informatieplicht i.v.m. de wettelijke garantie?"

Jean M. Maasmechelen

Guy Kerstens: Volgens de Wet op de marktpraktijken (de wet van 6 april 2010, die de Wet op de handelspraktijken van 1991 aanpast) heeft de verkoper een voorlichtingsplicht. Juristen zijn het erover eens dat de verkoper op zijn minst aan de klant vertelt dat er een wettelijke garantie van 2 jaar is op het consumptiegoed. Voor wie zich beter wil informeren, staan een aantal brochures ter beschikking. Zo heeft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een brochure over 'De bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen'. Hierin vindt u de basisregels over de wettelijke garantie en praktische gevallen. U kunt ze bestellen via % 02 277 55 76, of downloaden van: www.economie.fgov.be (klik op 'Garantie' en 'Publicaties').

Ook het ECC (Europees Centrum voor de Consument) heeft een gratis brochure over de garantie. Die kunt u bestellen op tel 02 542 33 46 of per e-mail: info@eccbelgië.be.

"Een tijdje geleden kocht ik een gsm. Na 14 maanden startte het toestel niet meer, ook niet met de resettoets. De winkel waar ik de gsm gekocht had, aanvaardt geen herstelling onder garantie "want", zo zeggen ze daar, "voor dat soort toestellen geldt een garantie van slechts één jaar". Ik heb het dan geprobeerd bij een winkel van dezelfde keten in een andere stad en daar geldt de tweejaarsgarantie wél. Mijn gsm werd uiteindelijk gratis hersteld maar dit zou toch niet mogen!" Willy V. LennikGuy Kerstens: De redenering van de eerste winkel klopt niet. Het gaat hier om een nieuw toestel gekocht bij een professionele verkoper voor privédoeleinden en daarop is de tweejaarsgarantie van toepassing, en dit vanaf de levering van het product. "Drie jaar geleden kochten we een printer in Frechen, bij Keulen (Duitsland). Na anderhalf jaar traden er problemen op: het apparaat trok geen papier meer van de lader en afdrukken werd onmogelijk. Toen ik contact nam met de firma kreeg ik te horen dat enkel de eerste 3 maanden de garantie voluit van toepassing was en vanaf de 3de tot de 24ste maand moesten wij bewijzen dat het een fout was van de fabrikant. Toen ik mijn licht opstak bij Test-Aankoop bleek dit inderdaad de normale gang van zaken te zijn. Dit holt het begrip van de 2 jaar garantie toch sterk uit! Deze printer heeft ons veel geld gekost. De aanschaf, daarna de reparatiekost en 3 keer op en neer gereden naar Frechen! Bovendien: als je een product in een ander land koopt, geldt blijkbaar een andere periode (hier 3 maanden en geen 6 maanden dat het product sowieso moet hersteld worden, zonder iets te moeten bewijzen)." Marleen S. , BocholtGuy Kerstens: In dit verhaal speelt enerzijds het feit dat er maar een beperkte periode is dat het goed sowieso hersteld of vervangen zal worden omdat het gebrek geacht wordt al bestaan te hebben bij de levering. Nadien moet de consument aantonen dat de niet-overeenstemming bestond op het tijdstip van de levering. Anderzijds werd het goed in een ander EU-land aangekocht en gelden daarom dezelfde regels als in ons land wat de garantie betreft. (Zie ook verder 'Gekocht in het buitenland'). "14 dagen voor het vervallen van de tweejaarlijkse garantie, viel mijn dvd-speler uit. In de winkel zei de verkoopster dat ze de dvd in herstelling zou geven en mij iets zou laten weten. Omdat ik niets hoorde, informeerde ik na 2 weken hoe het zat. De verkoopster deelde me doodleuk mee dat de garantieperiode voorbij was! Aandringen en dreigen met een klacht bij de economische inspectie hielp niet." Dirk R. , OpwijkGuy Kerstens: De garantietermijn van twee jaar wordt verlengd met de tijd die nodig is voor de onderhandelingen met de verkoper om een oplossing te zoeken. Daarom is het belangrijk dat u steeds een gedateerd afgiftebewijs vraagt als u uw toestel binnenbrengt. Op die manier kunt u bewijzen dat de garantieperiode toen nog niet afgesloten was. "Een paar maanden geleden kocht ik bij Makro een draadloze deurbel, die het na 6 weken al begaf. Ik bracht de bel terug binnen, en kreeg na herstelling te horen dat er op herstellingen slechts 2 maanden garantie is. Wat gebeurt er dan met de rest van mijn oorspronkelijke garantie (nog anderhalf jaar!)?" Anouchka H. GentbruggeGuy Kerstens: De wettelijke garantie van twee jaar is niet van toepassing op herstellingen maar enkel op de verkoop van consumptiegoederen door een professionele verkoper aan een consument voor privégebruik. Het is wél mogelijk dat er een garantietermijn op de herstellingen voorzien is in de algemene verkoopvoorwaarden, maar dit staat dan helemaal los van de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. Zo is het best mogelijk dat Makro daar bovenop 2 maanden garantie geeft op een hersteld gebrek. "Onlangs kocht ik twee zetels. Bij levering bleek dat het om een verkeerde kleur ging. Ik heb de levering geweigerd en de winkel gecontacteerd. Er werd afgesproken dat er nieuwe zetels zouden geleverd worden. Dit gebeurde, maar het was een familielid die de levering aannam en betaalde. Toen wij de doos openden, bleek de levering weer niet conform te zijn. De firma ging akkoord om de zetels opnieuw op te halen. Ik wou mijn geld terug, maar dat bleek niet te kunnen. Er werd ons wel voorgesteld aankoopbons aan te nemen. Moet ik dit aanvaarden?" Patricia V., UkkelGuy Kerstens: U hebt in dit geval recht op terugbetaling in geld en niet in aankoopbons! U kunt de Geschillencommissie Meubelen contacteren en tot een minnelijke oplossing trachten te komen. Eventueel kunt u klacht indienen bij de economische inspectie. Hierna rest u enkel nog de gerechtelijke weg. Voor bedragen tot euro 1860 moet u bij de vrederechter zijn. Info: Geschillencommissie meubelen - Kasteelstraat 1A/B10 - 1700 Dilbeek - tel 02 78 47 58, e-mail: info@gcmeubelen.be - website: www.navem.be"Mijn zoon heeft interesse in een MacBook of een MacBook Pro van Apple. Omdat het hier over een grote investering gaat, heb ik eens de verkoopvoorwaarden bekeken. Daar zie ik dan doodleuk staan dat de garantie beperkt is tot één jaar. Heb je nog een poot om op te staan in de veronderstelling dat deze MacBook stukgaat tussen 12 en 24 maanden als je de voorwaarden geaccepteerd hebt bij de aankoop?" Katia V., BlandenGuy Kerstens: U hebt steeds recht op een garantietermijn van twee jaar, wat de firma ook in haar algemene voorwaarden voorziet. De termijn van 1 jaar slaat hier allicht op de commerciële garantie die de verkoper eventueel kan geven, bovenop de wettelijke. Bij de verkoop van auto's zien we dit vaak: een waarborg van 3 of 5 jaar als commerciële garantie. Maar aan de duur van 2 jaar kan dus niet geraakt worden. "Via het internet kocht ik een computer DELL Belgium. Na 11 maanden was de computer defect. Ik liet hem herstellen, maar kreeg daar naderhand de factuur voor gepresenteerd. De uitleg die de firma daarvoor gaf was dat hun dienst na verkoop gevestigd is in Marokko en dat daar niet de garantieregels gelden. Is dit een geldig argument? Zoiets ondergraaft toch de Belgische garantie?" Raymond S., GanshorenGuy Kerstens: Dat de hersteldienst in Marokko gevestigd, is volledig irrelevant in deze zaak. Voor de toepassing van de garantie is het belangrijk te weten hoe en in welk land de verkoop is afgesloten. Wordt er vastgesteld dat de verkoop gesloten is buiten de Europese lidstaten, dan is er inderdaad geen consumentenwaarborg voorzien in de Europese richtlijn, maar geldt enkel de specifieke wetgeving van dat land buiten de Europese Unie. In dit geval is daar echter geen sprake van. De verkoop werd afgesloten in België, dus geldt de Belgische garantie. "Onlangs wandelde ik voorbij een Renault-garage en zag dat er op de tweedehandsauto's een sticker aangebracht was: "12 maanden waarborg". Maar is dat niet de wettelijke regel?" Johan M. , TiegemGuy Kerstens: Volgens de wet is de professionele verkoper (garagist) verplicht om 1 jaar garantie te geven op tweedehandsvoertuigen (dus geen twee jaar zoals bij nieuwe auto's). Hij moet daar dus niet mee uitpakken als verkoopargument of reclamestunt. Hij is het wettelijk verplicht. Let op! Als de verkoopsovereenkomst van het voertuig een gedetailleerd overzicht geeft van de staat van de auto en van de onderdelen ervan, dan zult u de wettelijke garantie voor gebreken waarvan u weet had bij de aankoop naderhand niet kunnen inroepen. WEETJE Als er tijdens de eerste 6 maanden na de levering een probleem opduikt, geldt hetzelfde als voor nieuwe producten: het defect wordt geacht al aanwezig te zijn geweest. Na deze 6 maanden moet de koper bewijzen dat het defect al aanwezig was bij de levering. "Onlangs kocht ik een elektrisch scheerapparaat bij een grote keten. Na minder dan een jaar kwam de scheerkop los. De verkoper beweerde dat de wettelijke garantie hier niet geldt omdat het om toebehoren (accessoires) gaat. Klopt dat?" Jan B., WetterenGuy Kerstens: Eerst en vooral is de scheerkop als een essentieel onderdeel van het toestel te beschouwen en valt het dus zeker onder de garantie. Bovendien is het zo dat accessoires volgens de wet ook onder de garantie van twee jaar vallen. De verkoper heeft dus ongelijk."Tot op heden heb ik geen slechte ervaringen gehad met garanties. Wel zouden de verkopers meer uitleg mogen geven. Heeft de verkoper een informatieplicht i.v.m. de wettelijke garantie?" Jean M. MaasmechelenGuy Kerstens: Volgens de Wet op de marktpraktijken (de wet van 6 april 2010, die de Wet op de handelspraktijken van 1991 aanpast) heeft de verkoper een voorlichtingsplicht. Juristen zijn het erover eens dat de verkoper op zijn minst aan de klant vertelt dat er een wettelijke garantie van 2 jaar is op het consumptiegoed. Voor wie zich beter wil informeren, staan een aantal brochures ter beschikking. Zo heeft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een brochure over 'De bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen'. Hierin vindt u de basisregels over de wettelijke garantie en praktische gevallen. U kunt ze bestellen via % 02 277 55 76, of downloaden van: www.economie.fgov.be (klik op 'Garantie' en 'Publicaties'). Ook het ECC (Europees Centrum voor de Consument) heeft een gratis brochure over de garantie. Die kunt u bestellen op tel 02 542 33 46 of per e-mail: info@eccbelgië.be.