In een notarieel testament duidt een kinderloos koppel hun jonge buren aan als hun erfgenamen. Ze hebben altijd al een goede band gehad, eigenlijk zo goed als een familieband. Maar in een eigenhandig testament, van een latere datum, wordt een andere erfgenaam aangeduid. Dat testament is geldig want het voldoet aan alle geldigheidscriteria. Toch zijn de jonge buren ervan overtuigd dat het eigenhandig testament een foute datum bevat, zodat het lijkt alsof het koppel nog gezond van geest was toen ze het testament opstelde, wat later niet meer het geval was. Hoe kan je aantonen dat iemand op het moment dat hij een testament maakte niet meer gezond van geest was als dit nooit officieel werd vastgesteld? Het is vaak een schemerzone.
...