Eén van de thema's op de Recht & Gelddag van 25 september 2021 is 'Erven en schenken'. Het blijft één van de rechtstakken die het meest vragen oproept. Geen wonder, want elke familie krijgt er vroeg of laat mee te maken. En erfenissen lopen niet altijd van een leien dakje... Een erfovereenkomst kan soelaas brengen.

Uit het magazine

Shop niet te impulsief. Je hebt misschien recht op een korting als je weet hoe je bij het online winkelen de juiste promocode kan vinden. Hoe dat werkt, lees je hier.

Vrouwen die in 2021 met pensioen waren, ontvingen gemiddeld 1.633 euro per maand, d.w.z. 488 euro minder dan hun mannelijke collega's. Voor de tweede pijler komt het verschil neer op 42.215 euro minder kapitaal voor vrouwen!

Met de regelmaat van de klok komen langdurig zieken in het nieuws. Meestal gaat het over de vraag hoe zij terug aan het werk zouden kunnen. Maar hoe word je vergoed in de periode dat dat nog niet mogelijk is?

Uit het magazine

Om een schadevergoeding te krijgen moet je als slachtoffer van een medische fout zelf bewijzen dat een zorgverlener in de fout ging. Dat is niet makkelijk en een strijd van lange adem, met niet altijd een succesvolle afloop.

Toch was vorig jaar een atypisch jaar voor de Vlaamse huurmarkt. Voor het eerst sinds vele jaren werden nieuwe verhuringen minder snel duurder dan lopende huurcontracten. Normaal gezien is die trend altijd omgekeerd. De inflatie bedroeg 10% tot 11%, terwijl nieuwe verhuringen in 2022 'slechts' 4,7% duurder waren, wat wel nog steeds neerkomt op een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg van 778 euro in 2021 tot 815 euro in 2022.

Vanaf 1 maart wordt het gebruik van ecocheques uitgebreid. De aangepaste lijst van producten en diensten zit vervat in een nieuwe cao. De uitbreiding werd goedgekeurd door de Nationale Arbeidsraad (NAR), waar de sociale partners in zetelen.

In Vlaanderen worden de regels strenger. En hoe zit het in Wallonië en Brussel? Loont het trouwens de moeite om regenwater op te vangen?

Wat zouden we zijn zonder vrijwilligers? Verschillende organisaties deden samen onderzoek naar het vrijwilligerswerk in ons land en berekenden dat vrijwilligers het werk doen van 290.000 voltijdsen.

Uit het magazine

De vastgoedmarkt staat op een keerpunt. Steeds vaker bepalen de kopers de prijs. Hoe maak je je woning aantrekkelijk zonder al te grote kosten? Door energieaanpassingen of door de boel op te frissen?

Als een werknemer een aanzienlijk deel van zijn werktijd voor een beeldscherm doorbrengt, kan hij een vergoeding krijgen voor zijn corrigerende bril. Maar alleen als zijn gewone bril niet voldoet voor het corrigeren en voorkomen van gezichtsstoornissen die verband houden met het werk. Een woordje uitleg.

Minister van Pensioenen Karine Lalieux komt met nieuwe voorstellen om bepaalde aspecten van de pensioenhervorming die in juli 2022 werd goedgekeurd bij te sturen. Volgens het kabinet van Lalieux zullen de voorstellen de volgende drie weken in de ministerraad worden besproken.