Ziek worden, we wensen het niemand toe. Maar in ons land kan je ziek worden zonder dat dat een financiële aderlating betekent. Dat is minder evident dan het misschien lijkt. Je zal maar eens zonder sterke privéverzekering in de Verenigde Staten in het ziekenhuis belanden. Dankzij onze verplichte ziekteverzekering dragen we allemaal een stukje bij aan een groot vangnet. Daardoor blijven onze dokters, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en verzorgingstehuizen betaalbaar.

Remgeld en maximumfactuur

Betaalbaar, maar niet gratis. Het remgeld, het deel dat we zelf moeten betalen, is er in de eerste plaats niet om ons sociaal systeem betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat we niet massaal naar de dokter of het ziekenhuis gaan als dat niet nodig is. Mensen met een laag inkomen betalen geen remgeld, zij genieten van een 'verhoogde verzekeringstegemoetkoming'. Bovendien geldt er voor iedereen een maximumfactuur op onze ziektekosten. Voor mensen met een laag inkomen is dat 450 euro per jaar, voor kinderen 650 euro, en voor anderen hangt dat af van het inkomen.

De doktersrekening

Je huisarts, specialist, tandarts en ziekenhuis kunnen niet zomaar vragen wat ze willen. Daarover maakten de ziekenfondsen en de artsenorganisaties duidelijke afspraken. Maar opgelet, de niet-geconventioneerde artsen gingen niet akkoord met die afspraken en bepalen zelf hun tarief.

Ook voor geneesmiddelen betaal je maar een stukje van de echte prijs. Waarom is het ene geneesmiddel heel duur en het andere niet? Dat komt omdat ze in vier categorieën werden onderverdeeld: van 'onmisbare' medicatie die volledig wordt terugbetaald tot medicijnen met 'beperkt therapeutisch nut' die nog tot 40% worden terugbetaald. Een kleine groep betaal je volledig zelf, zoals basispijnstillers, sommige kalmeer- en slaapmiddelen en de meeste vitamines.

Een ziekenhuisopname? De dokters- en medicatiekosten volgen de gemaakte afspraken, en de kosten van het verblijf wordt voor 75% door het ziekenhuis betaald en 25% door de staat. Tenminste, als je kiest voor een gedeelde kamer. Wil je een individuele kamer, dan betaal je meer.

Vervangingsinkomen

Kan je door ziekte of een ongeval niet gaan werken, dan heb je recht op een gewaarborgd loon. Als je geschiktheid om te werken met 66% is verminderd, word je arbeidsongeschikt verklaard. Dan krijg je een uitkering van 60% van het loon dat moet missen. Na een jaar is dat 40, 55 of 65%, afhankelijk van jouw gezinssituatie.

Als je beroep doet op mantelzorg van je familie of vrienden, krijg je nog een zorgpremie van 130 euro per maand van de Vlaamse zorgverzekering. Om dit betaalbaar te houden betalen we daar allemaal 50 euro per jaar voor via ons ziekenfonds.

Minder zorgen

Het is te danken aan onze sociale zekerheid dat ziekte niet perse financiële kopzorgen met zich meebrengt. Ook als je niet of minder werkt door (tijdelijke) werkloosheid of pensioen doe je er beroep op. Gelukkig maar, want dit sociaal vangnet heeft een positieve impact op de hele economie en maatschappij. En daar zorgen we allemaal samen voor, de overheid, werkgevers, zelfstandigen en werknemers. We mogen er dus best trots op zijn.

Meer weten hoe de sociale zekerheid achter jou staat? www.onzesocialezekerheid.be

Ziek worden, we wensen het niemand toe. Maar in ons land kan je ziek worden zonder dat dat een financiële aderlating betekent. Dat is minder evident dan het misschien lijkt. Je zal maar eens zonder sterke privéverzekering in de Verenigde Staten in het ziekenhuis belanden. Dankzij onze verplichte ziekteverzekering dragen we allemaal een stukje bij aan een groot vangnet. Daardoor blijven onze dokters, geneesmiddelen, ziekenhuisopnames en verzorgingstehuizen betaalbaar.Betaalbaar, maar niet gratis. Het remgeld, het deel dat we zelf moeten betalen, is er in de eerste plaats niet om ons sociaal systeem betaalbaar te houden. Het zorgt ervoor dat we niet massaal naar de dokter of het ziekenhuis gaan als dat niet nodig is. Mensen met een laag inkomen betalen geen remgeld, zij genieten van een 'verhoogde verzekeringstegemoetkoming'. Bovendien geldt er voor iedereen een maximumfactuur op onze ziektekosten. Voor mensen met een laag inkomen is dat 450 euro per jaar, voor kinderen 650 euro, en voor anderen hangt dat af van het inkomen.Je huisarts, specialist, tandarts en ziekenhuis kunnen niet zomaar vragen wat ze willen. Daarover maakten de ziekenfondsen en de artsenorganisaties duidelijke afspraken. Maar opgelet, de niet-geconventioneerde artsen gingen niet akkoord met die afspraken en bepalen zelf hun tarief.Ook voor geneesmiddelen betaal je maar een stukje van de echte prijs. Waarom is het ene geneesmiddel heel duur en het andere niet? Dat komt omdat ze in vier categorieën werden onderverdeeld: van 'onmisbare' medicatie die volledig wordt terugbetaald tot medicijnen met 'beperkt therapeutisch nut' die nog tot 40% worden terugbetaald. Een kleine groep betaal je volledig zelf, zoals basispijnstillers, sommige kalmeer- en slaapmiddelen en de meeste vitamines.Een ziekenhuisopname? De dokters- en medicatiekosten volgen de gemaakte afspraken, en de kosten van het verblijf wordt voor 75% door het ziekenhuis betaald en 25% door de staat. Tenminste, als je kiest voor een gedeelde kamer. Wil je een individuele kamer, dan betaal je meer.Kan je door ziekte of een ongeval niet gaan werken, dan heb je recht op een gewaarborgd loon. Als je geschiktheid om te werken met 66% is verminderd, word je arbeidsongeschikt verklaard. Dan krijg je een uitkering van 60% van het loon dat moet missen. Na een jaar is dat 40, 55 of 65%, afhankelijk van jouw gezinssituatie.Als je beroep doet op mantelzorg van je familie of vrienden, krijg je nog een zorgpremie van 130 euro per maand van de Vlaamse zorgverzekering. Om dit betaalbaar te houden betalen we daar allemaal 50 euro per jaar voor via ons ziekenfonds.Het is te danken aan onze sociale zekerheid dat ziekte niet perse financiële kopzorgen met zich meebrengt. Ook als je niet of minder werkt door (tijdelijke) werkloosheid of pensioen doe je er beroep op. Gelukkig maar, want dit sociaal vangnet heeft een positieve impact op de hele economie en maatschappij. En daar zorgen we allemaal samen voor, de overheid, werkgevers, zelfstandigen en werknemers. We mogen er dus best trots op zijn.Meer weten hoe de sociale zekerheid achter jou staat? www.onzesocialezekerheid.be