Woningverzekering, met €0 franchise !

15/05/18 om 00:00 - Bijgewerkt op 14/09/18 om 14:23

Uw woning: optimaal verzekerd, dankzij Ethias!

Krijg nu -50%** op de premie Home Emergency dankzij onze partner Ethias.

Home Emergency: 7 dagen op 7 bijstand voor je woning als gevolg van een plotse gebeurtenis.

Klik hier voor meer info of om een vrijblijvende offerte op te vragen
• Bel Ethias op 011 28 28 01 (ma-vrij 8-20 uur, zat 8.30-12.30 uur)
• Ga langs bij een Ethias-kantoor

  • automatisch 0 euro franchise als je schade hoger is dan €258,70**
  • Opzeg van je huidig contract: Ethias regelt het volledig
  • Ethias is er 24 uur per dag - 7 dagen per week, het hele jaar
  • Schadevergoeding binnen 30 dagen na het afsluiten van de expertise

Roularta Media Group NV is bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) ingeschreven onder nummer 114631A en handelt als agent van Ethias NV inhet kader van de commercialisatie van een contract Woning. De Plus Magazine Woningverzekering (brandverzekering) en Home Emergency (bijstandsverzekering) zijn jaarlijkse verzekeringscontracten onderworpen aan het Belgisch Recht die elk jaar stilzwijgend worden verlengd, tenzij ze ten minste 3 maanden voorde vervaldag worden opgezegd. Iedere beslissing om de Plus Magazine Woningverzekering en Home Emergency te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op www.ethias.be. In geval van klacht, kan u zich wenden tot Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, fax 011 85 61 10, klachtenbeheer@ethias.be. Indien u geen voldoening krijgt, kan u zich wenden tot de Ombudsmanvan de Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, fax 02 547 59 75. Publicitair document. Vormt geen contractuele verbintenis.