Je wil een eerste advies over:
- werk en pensioen
- huren en wonen
- erven en schenken
- successierechten
- echtscheiding
- sociale zaken
- consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

a) telefonisch
Hou je Plus Clubkaart klaar en bel 0900 100 08: elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag. Je betaalt € 0,15 per 20 seconden. LET OP! Belgacom verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

b) schriftelijk
Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag stort je € 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met vermelding Juridische vraag. Stuur dan je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.

Je wil een eerste advies over:- werk en pensioen- huren en wonen- erven en schenken- successierechten- echtscheiding- sociale zaken- consumentenbelangenContacteer onze Juriservice!a) telefonischHou je Plus Clubkaart klaar en bel 0900 100 08: elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag. Je betaalt € 0,15 per 20 seconden. LET OP! Belgacom verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.b) schriftelijkVoor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag stort je € 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met vermelding Juridische vraag. Stuur dan je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.