Juriservice

15/05/18 om 08:00 - Bijgewerkt op 14/05/18 om 14:44

Juridische service, exclusief voor abonnees

Juriservice

© Plus Club

Je wil een eerste advies over:
- werk en pensioen
- huren en wonen
- erven en schenken
- successierechten
- echtscheiding
- sociale zaken
- consumentenbelangen

Contacteer onze Juriservice!

a) telefonisch
Hou je Plus Clubkaart klaar en bel 0900 100 08: elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur zoekt Roodhooft-Allaerts Advocaten een antwoord op je vraag. Je betaalt € 0,15 per 20 seconden. LET OP! Belgacom verbreekt automatisch de verbinding na 10 minuten.

b) schriftelijk
Voor een schriftelijk antwoord (binnen de zes weken) op één juridische vraag stort je € 30 op IBAN-rekening BE16 2100 4520 4274 met vermelding Juridische vraag. Stuur dan je vraag + betalingsbewijs naar: Plus Magazine - Juriservice, Raketstraat 50 bus 10, 1130 Brussel. Je brief kan worden geselecteerd voor publicatie, maar je naam wordt niet bekendgemaakt.