Na uw overlijden hangt het van uw nabestaanden af wat er met uw profielen en accounts op diverse sociale netwerken en andere websites gebeurd. Tenzij u zelf vooraf vastlegt, wat u wil dat ermee gedaan wordt.

Om daar een zinnig antwoord op te kunnen geven, gingen we even na wat de mogelijkheden zijn bij de meest courante sociale netwerk sites.

Facebook

4,5 miljoen Belgen hebben een Facebook-account. Zeker de moeite om even na te gaan wat er op dit sociale netwerk mogelijk is.

Als een Facebookgebruiker overlijdt, hebben de nabestaanden drie mogelijkheden:

  • Het Facebookprofiel laten verwijderen. Naaste familieleden de mogelijkheid om het Facebook account van de overleden persoon permanent te verwijderen. Het verwijderen van het Facebook account van een overleden persoon houdt in dat het profiel (inclusief Facebook Timeline) en alle andere informatie van Facebook wordt verwijderd. Hiertoe moet een speciaal formulier worden ingevuld dat u hier vindt. Facebook vraagt daarbij wel het bewijs dat de aanvrager een naast familielid is (overlijdensacte, geboorteacte) of een juridisch bewijs van bevoegdheid (indien de betrokkene bijv. heeft aangegeven dat u de uitvoeder bent van sociale media testament)
  • Het Facebookprofiel van de overledene een herdenkingsstatus geven. Hiermee worden automatisch de privacy-instellingen zo ingesteld dat alleen de bestaande vrienden het profiel of de Facebook Timeline van de overleden gebruiker nog kunnen bekijken. Verder kunnen Facebook vrienden en familie van de gebruiker berichten ter nagedachtenis achterlaten op de Facebook Timeline van de gebruiker. Ook wordt het account niet meer getoond wanneer suggesties worden gedaan voor nieuwe Facebook vrienden of in de zoekresultaten. Wanneer een Facebook account de status 'Herdenking' heeft gekregen is het account door geen enkele gebruiker meer te openen of aan te passen. Ook het aanvragen van de herdenkingsstatus van een Facebookprofiel gebeurt met een digitaal formulier dat u hier vindt.
  • Het Facebookprofiel gewoon laten voortbestaan. Een weinig gebruikelijke oplossing omdat er dan nog vriendschapsverzoeken kunnen gepost worden, de persoon ook nog als nieuwe vriend aan anderen kan worden voorgesteld enz.

Twitter

Twitter is een sociaal netwerksite waarmee gebruikers korte berichtjes (tweets) publiceren van maximaal 140 tekens over waar hij/zij mee bezig is, wat hij/zij van mening is of wat hem/haar bezighoudt.

Bij Twitter kan een naast familielid of een bevoegd persoon eveneens vragen om een Twitteraccount van een overleden persoon te verwijderen.

De communicatie met Twitter verloopt wel in het Engels. Twitter vraagt dat de bevoegde persoon volgende gegevens bezorgt:

  • De Twitter username van de overledene
  • Een kopie van de overlijdensakte
  • Een kopie van uw identiteitskaart
  • Een ondertekende aanvraag met de volledige naam van de aanvrager, zijn/haar contactgegevens en e-mailadres, de relatie tot de overledene, het eigenlijke verzoek ('please deactivate the Twitter account')

Dit alles moet per fax of per post verzonden worden naar:

Twitter, Inc., c/o: Trust & Safety? 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax : 1-415-222-9958

Bijkomende vragen kunnen gesteld worden via e-mail:privacy@twitter.com

Zodra Twitter over alle nodige inlichtingen en bewijzen beschikt, wordt het gebruikersprofiel verwijderd.

LinkedIn

LinkedIn is een sociaal netwerk dat zich eerder toelegt op zakelijke contacten.

Ook bij LinkedIn moet de aanvraag om een account te verwijderen in het Engels gebeuren. Om een account te laten verwijderen, moet u het e-mailadres kennen waarmee de overledene zich bij LinkedIn geregistreerd heeft.

Voorts moet u een online-aanvraagformulier invullen dat u hier vindt.

Uw gegevens centraliseren

Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het niet altijd zo eenvoudig om een account te laten afsluiten. Zeer terecht overigens. Het gaat immers over iemands privacy en ziekelijke grappen zouden anders niet uit te sluiten zijn.

Om het uw nabestaanden een stuk makkelijker te maken, doet u er in de eerste plaats goed aan om een overzicht te maken van al uw accounts met de bijhorende inloggegevens en eventueel ook aan te geven wat er na uw overlijden mee moet gebeuren. .

Dat kan bijvoorbeeld een eenvoudig exell-bestandje zijn dat u regelmatig actualiseert met in de eerste kolom de naam van het sociale netwerk of van het adres van de betrokken website, in de tweede kolom uw gebruikersnaam, in de derde kolom uw paswoord, en in de vierde kolom wat u wenst dat er na uw overlijden met de betrokken account gebeurt.

Indien u meerdere e-mailadressen hebt, doet u er goed aan een kolom toe te voegen waarin u vermeldt met welk e-mailadres u zich op de betrokken website geregistreerd hebt.

Druk het document af, zet er uw naam onder, onderteken dit document en dateer het, zo krijgt het de waarde van een sociaal media testament. Bewaar dit document bij uw testament of bij uw andere belangrijke papieren.

Een digitale kluis

Voor het bewaren van al die belangrijke papieren en het de nabestaanden een stuk eenvoudiger te maken om alles terug te vinden, kwam uitvaartspecialist Dela onlangs met een nieuw hulpmiddel op de proppen: een gratis online kluis op www.safeinheaven.be

De digitale kluis kan meerdere elementen bevatten: paswoorden van online profielen om nabestaanden te helpen gecontroleerd om te gaan met de online identiteit van de overledene; documenten zoals verzekeringspolissen en een kopie van het testament, om het nabestaanden makkelijker te maken op praktisch vlak; persoonlijke wensen voor de eigen uitvaart; en een persoonlijke boodschap, als video, tekst en/of in een andere vorm, voor de nabestaanden. Elke stap op safeinheaven.be is optioneel, en kan men afzonderlijk en gespreid in de tijd invullen, opdat elke stap goed overwogen wordt. Iemand kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld wel de informatie betreffende sociale media mee te geven, maar geen wilsbeschikking. Wie zich inschrijft, vervolledigt eerst de informatie die men wil opslagen in de kluis en duidt nadien een vertrouwenspersoon aan: deze persoon krijgt geen toegang tot de gegevens zolang de persoon in kwestie in leven is, maar stelt zich akkoord met het openen van de kluis bij diens overlijden. Bij overlijden kan die persoon de digitale kluis openen, mits het voorleggen van de nodige documenten.

U kunt maximum 5 vertrouwenspersonen aanduiden die uw digitale kluis kunnen openen na uw overlijden. Deze personen krijgen een mail om te bevestigen dat zij bereid zijn om als uw vertrouwenspersoon op te treden. Achteraf krijgen ze elk jaar een mail om hun rol als vertrouwenspersoon te bevestigen.

Het gebruik van de digitale kluis is volledig gratis.

Na uw overlijden hangt het van uw nabestaanden af wat er met uw profielen en accounts op diverse sociale netwerken en andere websites gebeurd. Tenzij u zelf vooraf vastlegt, wat u wil dat ermee gedaan wordt.Om daar een zinnig antwoord op te kunnen geven, gingen we even na wat de mogelijkheden zijn bij de meest courante sociale netwerk sites.4,5 miljoen Belgen hebben een Facebook-account. Zeker de moeite om even na te gaan wat er op dit sociale netwerk mogelijk is.Als een Facebookgebruiker overlijdt, hebben de nabestaanden drie mogelijkheden:Twitter is een sociaal netwerksite waarmee gebruikers korte berichtjes (tweets) publiceren van maximaal 140 tekens over waar hij/zij mee bezig is, wat hij/zij van mening is of wat hem/haar bezighoudt.Bij Twitter kan een naast familielid of een bevoegd persoon eveneens vragen om een Twitteraccount van een overleden persoon te verwijderen.De communicatie met Twitter verloopt wel in het Engels. Twitter vraagt dat de bevoegde persoon volgende gegevens bezorgt:Dit alles moet per fax of per post verzonden worden naar:Twitter, Inc., c/o: Trust & Safety? 1355 Market St., Suite 900 San Francisco, CA 94103 Fax : 1-415-222-9958Bijkomende vragen kunnen gesteld worden via e-mail:privacy@twitter.comZodra Twitter over alle nodige inlichtingen en bewijzen beschikt, wordt het gebruikersprofiel verwijderd.LinkedIn is een sociaal netwerk dat zich eerder toelegt op zakelijke contacten.Ook bij LinkedIn moet de aanvraag om een account te verwijderen in het Engels gebeuren. Om een account te laten verwijderen, moet u het e-mailadres kennen waarmee de overledene zich bij LinkedIn geregistreerd heeft.Voorts moet u een online-aanvraagformulier invullen dat u hier vindt. Zoals u wellicht gemerkt heeft, is het niet altijd zo eenvoudig om een account te laten afsluiten. Zeer terecht overigens. Het gaat immers over iemands privacy en ziekelijke grappen zouden anders niet uit te sluiten zijn.Om het uw nabestaanden een stuk makkelijker te maken, doet u er in de eerste plaats goed aan om een overzicht te maken van al uw accounts met de bijhorende inloggegevens en eventueel ook aan te geven wat er na uw overlijden mee moet gebeuren. .Dat kan bijvoorbeeld een eenvoudig exell-bestandje zijn dat u regelmatig actualiseert met in de eerste kolom de naam van het sociale netwerk of van het adres van de betrokken website, in de tweede kolom uw gebruikersnaam, in de derde kolom uw paswoord, en in de vierde kolom wat u wenst dat er na uw overlijden met de betrokken account gebeurt.Indien u meerdere e-mailadressen hebt, doet u er goed aan een kolom toe te voegen waarin u vermeldt met welk e-mailadres u zich op de betrokken website geregistreerd hebt.Druk het document af, zet er uw naam onder, onderteken dit document en dateer het, zo krijgt het de waarde van een sociaal media testament. Bewaar dit document bij uw testament of bij uw andere belangrijke papieren.Voor het bewaren van al die belangrijke papieren en het de nabestaanden een stuk eenvoudiger te maken om alles terug te vinden, kwam uitvaartspecialist Dela onlangs met een nieuw hulpmiddel op de proppen: een gratis online kluis op www.safeinheaven.beDe digitale kluis kan meerdere elementen bevatten: paswoorden van online profielen om nabestaanden te helpen gecontroleerd om te gaan met de online identiteit van de overledene; documenten zoals verzekeringspolissen en een kopie van het testament, om het nabestaanden makkelijker te maken op praktisch vlak; persoonlijke wensen voor de eigen uitvaart; en een persoonlijke boodschap, als video, tekst en/of in een andere vorm, voor de nabestaanden. Elke stap op safeinheaven.be is optioneel, en kan men afzonderlijk en gespreid in de tijd invullen, opdat elke stap goed overwogen wordt. Iemand kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld wel de informatie betreffende sociale media mee te geven, maar geen wilsbeschikking. Wie zich inschrijft, vervolledigt eerst de informatie die men wil opslagen in de kluis en duidt nadien een vertrouwenspersoon aan: deze persoon krijgt geen toegang tot de gegevens zolang de persoon in kwestie in leven is, maar stelt zich akkoord met het openen van de kluis bij diens overlijden. Bij overlijden kan die persoon de digitale kluis openen, mits het voorleggen van de nodige documenten.U kunt maximum 5 vertrouwenspersonen aanduiden die uw digitale kluis kunnen openen na uw overlijden. Deze personen krijgen een mail om te bevestigen dat zij bereid zijn om als uw vertrouwenspersoon op te treden. Achteraf krijgen ze elk jaar een mail om hun rol als vertrouwenspersoon te bevestigen.Het gebruik van de digitale kluis is volledig gratis.