De Gezinsbond wil naar aanleiding van de digitale week (van 8 tot 16 oktober) wijzen op het belang van digitale zelfontwikkeling. Hiertoe werd een laagdrempelige test ontwikkeld waarbij men een digitale score krijgt met persoonlijke aanbevelingen.

Om de doelstelling radicaal digitaal van de overheid te realiseren moet men ervoor zorgen dat iedereen mee is op de digitale snelweg. "Het is evenwel erg moeilijk om op te sporen wie 'niet mee' is, die mensen laten zich immers bijstaan of adviseren door een gezinslid of vriend. Hierdoor blijft digitale ongeletterdheid vaak lange tijd onopgemerkt, het komt pas bovendrijven wanneer de hulp wegvalt door echtscheiding of overlijden," zegt Christel Verhas directeur gezinspolitiek Gezinsbond.

Kloof gaapt binnen in het gezin

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het slechtst scoren op computer- en internetvaardigheden. Dit maakt hen in het bijzonder kwetsbaar. Niet alleen op financieel vlak, maar het maakt hen ook makkelijker vatbaar voor internetfraude.

Facturen ontvangen en betalen via online betalingssystemen (bv. PayPal) is slechts voor een derde van de vrouwen haalbaar, terwijl bijna de helft van de mannen dit kan (41%). Ook een belastingaangifte online invullen blijkt moeilijker voor vrouwen (31%) dan voor mannen (43%). Nog moeilijker blijkt overheidsformulieren voor sociale uitkeringen invullen: een ruime meerderheid van de vrouwen (56%) kan dit niet online.

Toch blijft dit gebrek aan digitale vaardigheden in twee derde van de gevallen onder de radar omdat iemand anders in het gezin deze taak kan opnemen. Maar dat is niet zonder gevaar, wanneer deze digi-verantwoordelijke van het gezin wegvalt, wordt de rest van het gezin hulpeloos.

Ruim de helft van de vrouwen (56%) is niet in staat om haar gegevens te beveiligen tegen online fraude terwijl dat slechts voor 42% van de mannen een probleem vormt. Ook een virusscan installeren blijkt voor vrouwen - 52% kan dit niet - moeilijker dan voor mannen (39%). Een virus detecteren en verwijderen blijkt nog moeilijker: 59% kan dit niet, in vergelijking met 45% mannen.

"Niet iedereen binnen het gezin beschikt over dezelfde digitale vaardigheden maar ook digitaal zeer vaardige burgers blijken niet altijd en alles digitaal te willen afhandelen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende keuze is over de manier waarop men wil communiceren met overheidsinstanties, bedrijven of organisaties. Elk gezinslid moet daarenboven de gemaakte keuze te allen tijde kunnen wijzigen," zegt Christel Verhas.

Test uw digitale kennis

De Digitale Geletterdheidtest (www.digitalegeletterdheidtest.be) is een interactieve online-test die aan de hand van 10 vragen de digitale geletterdheidscore van de deelnemer berekent. Men krijgt op basis van een persoonlijke score enkele praktische aanbevelingen om de digitale geletterdheid aan te scherpen, maar ook om beter op de hoogte te zijn van rechten in de digitale wereld.

"Naar aanleiding van de digitale week wil de Gezinsbond een bewustmakingsactie en roept iedere burger op om zijn eigen digitale score te kennen en te verbeteren," besluit Christel Verhas.

(LB)

De Gezinsbond wil naar aanleiding van de digitale week (van 8 tot 16 oktober) wijzen op het belang van digitale zelfontwikkeling. Hiertoe werd een laagdrempelige test ontwikkeld waarbij men een digitale score krijgt met persoonlijke aanbevelingen.Om de doelstelling radicaal digitaal van de overheid te realiseren moet men ervoor zorgen dat iedereen mee is op de digitale snelweg. "Het is evenwel erg moeilijk om op te sporen wie 'niet mee' is, die mensen laten zich immers bijstaan of adviseren door een gezinslid of vriend. Hierdoor blijft digitale ongeletterdheid vaak lange tijd onopgemerkt, het komt pas bovendrijven wanneer de hulp wegvalt door echtscheiding of overlijden," zegt Christel Verhas directeur gezinspolitiek Gezinsbond.Uit onderzoek blijkt dat vrouwen het slechtst scoren op computer- en internetvaardigheden. Dit maakt hen in het bijzonder kwetsbaar. Niet alleen op financieel vlak, maar het maakt hen ook makkelijker vatbaar voor internetfraude.Facturen ontvangen en betalen via online betalingssystemen (bv. PayPal) is slechts voor een derde van de vrouwen haalbaar, terwijl bijna de helft van de mannen dit kan (41%). Ook een belastingaangifte online invullen blijkt moeilijker voor vrouwen (31%) dan voor mannen (43%). Nog moeilijker blijkt overheidsformulieren voor sociale uitkeringen invullen: een ruime meerderheid van de vrouwen (56%) kan dit niet online. Toch blijft dit gebrek aan digitale vaardigheden in twee derde van de gevallen onder de radar omdat iemand anders in het gezin deze taak kan opnemen. Maar dat is niet zonder gevaar, wanneer deze digi-verantwoordelijke van het gezin wegvalt, wordt de rest van het gezin hulpeloos. Ruim de helft van de vrouwen (56%) is niet in staat om haar gegevens te beveiligen tegen online fraude terwijl dat slechts voor 42% van de mannen een probleem vormt. Ook een virusscan installeren blijkt voor vrouwen - 52% kan dit niet - moeilijker dan voor mannen (39%). Een virus detecteren en verwijderen blijkt nog moeilijker: 59% kan dit niet, in vergelijking met 45% mannen. "Niet iedereen binnen het gezin beschikt over dezelfde digitale vaardigheden maar ook digitaal zeer vaardige burgers blijken niet altijd en alles digitaal te willen afhandelen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende keuze is over de manier waarop men wil communiceren met overheidsinstanties, bedrijven of organisaties. Elk gezinslid moet daarenboven de gemaakte keuze te allen tijde kunnen wijzigen," zegt Christel Verhas. De Digitale Geletterdheidtest (www.digitalegeletterdheidtest.be) is een interactieve online-test die aan de hand van 10 vragen de digitale geletterdheidscore van de deelnemer berekent. Men krijgt op basis van een persoonlijke score enkele praktische aanbevelingen om de digitale geletterdheid aan te scherpen, maar ook om beter op de hoogte te zijn van rechten in de digitale wereld."Naar aanleiding van de digitale week wil de Gezinsbond een bewustmakingsactie en roept iedere burger op om zijn eigen digitale score te kennen en te verbeteren," besluit Christel Verhas.(LB)