Het opzet van een universele lader is ervoor te zorgen dat het gebruik van mobiele toestellen minder omslachtig wordt en dat de elektronische afvalberg en de kostprijs voor consumenten zo veel mogelijk worden beperkt.

In het voorjaar van 2014 keurt het Europees Parlement het akkoord formeel goed, de fabrikanten krijgen vervolgens drie jaar de tijd om de regels na te leven.

De Europese wetgeving waar de universele lader een onderdeel van vormt, wil de regels rond mobiele apparatuur harmoniseren. Omdat er steeds meer gsm's, smartphones, modems, elektronische deuropeners en andere toestellen op de markt komen, wordt de kans namelijk groter dat die met elkaar gaan interfereren.

Een modernisering van de regels moet zulke problemen voorkomen en tegelijk de veiligheid van de toestellen verbeteren.

Het opzet van een universele lader is ervoor te zorgen dat het gebruik van mobiele toestellen minder omslachtig wordt en dat de elektronische afvalberg en de kostprijs voor consumenten zo veel mogelijk worden beperkt. In het voorjaar van 2014 keurt het Europees Parlement het akkoord formeel goed, de fabrikanten krijgen vervolgens drie jaar de tijd om de regels na te leven.De Europese wetgeving waar de universele lader een onderdeel van vormt, wil de regels rond mobiele apparatuur harmoniseren. Omdat er steeds meer gsm's, smartphones, modems, elektronische deuropeners en andere toestellen op de markt komen, wordt de kans namelijk groter dat die met elkaar gaan interfereren.Een modernisering van de regels moet zulke problemen voorkomen en tegelijk de veiligheid van de toestellen verbeteren.