Net zoals u geen volle kast zou verkopen of weggeven, doet u dat ook niet met een computer. Om uw computer leeg te maken, volstaat het echter niet om alle bestanden enkel met de delete-knop te wissen!

Deleten volstaat niet

Wanneer u een bestand aanklikt en vervolgens op de delete- of verwijderknop klikt, gaat het bestand enkel naar een andere plaats, namelijk de prullenmand (of recycle bin). Het wordt op dat moment nog helemaalniet gewist. U vindt de naam van uw bestand niet meer terug in de map waar het zich voordien bevond, maar wanneer u dubbelklikt op het icooontje van de prullenmand, ziet u het bestand daar verschijnen. Het is dus simpelweg van plaats veranderd en u kunt het nog probleemloos terug verplaatsen naar de oorspronkelijke map als u zich bedenkt en het toch niet de bedoeling was om het bestand in kwestie te wissen.

De tweede stap bestaat er dus in de prullenmand leeg te maken. U selecteert de bestanden die er inzitten en drukt opnieuw op delete. Of u klikt met de rechtermuisknop op de prullenmand en selecteert 'Prullenbak leegmaken'. Zodra u dat gedaan hebt, kunt u de gegevens niet zonder meer terughalen.

Als u de prullenmand leegmaakt, gaat de computer hoofdzakelijk twee dingen doen: hij gaat de eerste letter van de bestanden weghalen en ze vervangen door een karakter dat het besturingssysteem (bijv. Windows) herkent als: "dit bestand wordt niet meer gebruikt". Met andere woorden: de plaats die dit bestand innam, wordt opnieuw vrijgegeven, maar is nog niet echt leeg. Als u later een nieuw bestand opslaat, kan het de plaats innemen van het gewiste bestand en het oude bestand op deze manier vernietigen. We zeggen wel kàn, want als u over een grote harde schijf beschikt, is de kans groot dat uw oude, gewiste bestand nog wel even blijft bestaan. Het nieuwe bestand neemt immers niet noodzakelijk de ruimte in van het gewiste bestand.

Windows heeft trouwens in een mogelijkheid voorzien om verstrooide of onhandige gebruikers de kans te bieven een ten onrechte gewist bestand te recupereren (undelete). Zolang een bestand niet vernietigd (lees overschreven) is door een nieuw bestand, kan het dus teruggehaald worden. Uiteraard kan een dergelijk systeem geen wonderen verrichten. Het kan geen bestanden terugtoveren die (gedeeltelijk) vernietigd zijn.

Er zijn echter programma's die dit wél kunnen. U vindt ze op het internet (sommige zelfs gratis). Komt uw computer in handen van iemand die zo'n programma gebruikt, dan is het dus mogelijk dat hij uw gegevens alsnog terughaalt. Tenzij...

Een virtuele versnipperaar

Een bestand verdwijnt dus niet zomaar van uw computer, ook al denkt u het verwijderd te hebben. Wilt u er zeker van zijn dat bepaalde gegevens eens en voorgoed van uw harde schijf verdwijnen, dan hebt u een programma nodig dat het elektronische equivalent vormt van de goeie ouwe papierversnipperaar, in het jargon ook wel een shredder of een eraser genoemd. Dit programma zorgt er niet enkel voor dat de informatie verdwijnt, maar ook dat ze vernietigd wordt door nietszeggende informatie te plaatsen op de plaats van het gewiste bestand. Sommige van deze programma's zullen uw bestanden tot 35 maal overschrijven om er zeker van te zijn dat er geen spoortje van uw gegevens meer terug te vinden is.

Eraser

Eraser is een van de mogelijke programma's om uw gegevens definitief te vernietigen op een computer die draait onder Windows. U kunt het downloaden op http://eraser.heidi.ie. Doorloop na het downloaden de installatieprocedure.

  • Kies tijdens de installatie voor 'Custom'.
  • Klik in het volgende venster op het pijltje voor 'Dutch' en kies voor 'Will be installed on local hard drive' om het programma in het Nederlands te installeren.
  • Zet aan het einde van de installatieprocedure een vinkje voor 'Run Eraser'.
  • Klik nu op uw bureablad links onderaan op 'Start' en vervolgens op 'Deze computer'.
  • In het volgende scherm ziet u de verschillende schijven, waaronder uw harde schijf voorgesteld als 'Lokaal station'.
  • Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van uw harde schijf en kies 'Eraser' en vervolgens 'Erase Unused Space'.

De ongebruikte ruimte op uw harde schijf wordt nu helemaal schoongeveegd zodat alle bestanden die u gewist had ook definitief niet meer achterhaald kunnen worden.

In het volgende venster kunt u de voortgang van dit proces volgen. Het kan wel enige tijd in beslag nemen! Maar daarna kunt u uw computer met een gerust geweten van de hand doen.

Net zoals u geen volle kast zou verkopen of weggeven, doet u dat ook niet met een computer. Om uw computer leeg te maken, volstaat het echter niet om alle bestanden enkel met de delete-knop te wissen! Wanneer u een bestand aanklikt en vervolgens op de delete- of verwijderknop klikt, gaat het bestand enkel naar een andere plaats, namelijk de prullenmand (of recycle bin). Het wordt op dat moment nog helemaalniet gewist. U vindt de naam van uw bestand niet meer terug in de map waar het zich voordien bevond, maar wanneer u dubbelklikt op het icooontje van de prullenmand, ziet u het bestand daar verschijnen. Het is dus simpelweg van plaats veranderd en u kunt het nog probleemloos terug verplaatsen naar de oorspronkelijke map als u zich bedenkt en het toch niet de bedoeling was om het bestand in kwestie te wissen.De tweede stap bestaat er dus in de prullenmand leeg te maken. U selecteert de bestanden die er inzitten en drukt opnieuw op delete. Of u klikt met de rechtermuisknop op de prullenmand en selecteert 'Prullenbak leegmaken'. Zodra u dat gedaan hebt, kunt u de gegevens niet zonder meer terughalen. Als u de prullenmand leegmaakt, gaat de computer hoofdzakelijk twee dingen doen: hij gaat de eerste letter van de bestanden weghalen en ze vervangen door een karakter dat het besturingssysteem (bijv. Windows) herkent als: "dit bestand wordt niet meer gebruikt". Met andere woorden: de plaats die dit bestand innam, wordt opnieuw vrijgegeven, maar is nog niet echt leeg. Als u later een nieuw bestand opslaat, kan het de plaats innemen van het gewiste bestand en het oude bestand op deze manier vernietigen. We zeggen wel kàn, want als u over een grote harde schijf beschikt, is de kans groot dat uw oude, gewiste bestand nog wel even blijft bestaan. Het nieuwe bestand neemt immers niet noodzakelijk de ruimte in van het gewiste bestand. Windows heeft trouwens in een mogelijkheid voorzien om verstrooide of onhandige gebruikers de kans te bieven een ten onrechte gewist bestand te recupereren (undelete). Zolang een bestand niet vernietigd (lees overschreven) is door een nieuw bestand, kan het dus teruggehaald worden. Uiteraard kan een dergelijk systeem geen wonderen verrichten. Het kan geen bestanden terugtoveren die (gedeeltelijk) vernietigd zijn. Er zijn echter programma's die dit wél kunnen. U vindt ze op het internet (sommige zelfs gratis). Komt uw computer in handen van iemand die zo'n programma gebruikt, dan is het dus mogelijk dat hij uw gegevens alsnog terughaalt. Tenzij... Een bestand verdwijnt dus niet zomaar van uw computer, ook al denkt u het verwijderd te hebben. Wilt u er zeker van zijn dat bepaalde gegevens eens en voorgoed van uw harde schijf verdwijnen, dan hebt u een programma nodig dat het elektronische equivalent vormt van de goeie ouwe papierversnipperaar, in het jargon ook wel een shredder of een eraser genoemd. Dit programma zorgt er niet enkel voor dat de informatie verdwijnt, maar ook dat ze vernietigd wordt door nietszeggende informatie te plaatsen op de plaats van het gewiste bestand. Sommige van deze programma's zullen uw bestanden tot 35 maal overschrijven om er zeker van te zijn dat er geen spoortje van uw gegevens meer terug te vinden is.Eraser is een van de mogelijke programma's om uw gegevens definitief te vernietigen op een computer die draait onder Windows. U kunt het downloaden op http://eraser.heidi.ie. Doorloop na het downloaden de installatieprocedure. De ongebruikte ruimte op uw harde schijf wordt nu helemaal schoongeveegd zodat alle bestanden die u gewist had ook definitief niet meer achterhaald kunnen worden.In het volgende venster kunt u de voortgang van dit proces volgen. Het kan wel enige tijd in beslag nemen! Maar daarna kunt u uw computer met een gerust geweten van de hand doen.