Waar het geld voor het initiatief "WiFi4EU" juist vandaan zal komen, zal beslist worden tijdens de gesprekken rond de Europese meerjarenbegroting, aldus de Commissie en de Raad in persberichten. Van zodra het systeem op poten is gezet, zullen lokale autoriteiten (gemeenten of groepen van gemeenten) zich kandidaat kunnen stellen om financiële middelen te krijgen. Die steun zal bestaan uit vouchers, waarmee de autoriteiten de nodige apparatuur kunnen aankopen en installeren. De vouchers zullen tot 100 procent van de kosten dekken. Voorwaarde is dat de gemeenten de hotspots minstens drie jaar ter beschikking stellen.

Bedoeling is om in 6.000 tot 8.000 gemeenten in de Europese lidstaten publieke hotspots te installeren, op pleinen, in parken, bibliotheken, ziekenhuizen en andere openbare plaatsen. Het project past binnen de idee "om tegen 2020 in elk Europees dorp en in elke Europese stad gratis wifitoegang aan te bieden in de buurt van de belangrijkste centra van het openbaar leven", aldus Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Het is de bedoeling om de financiële en technische details voor het project tegen het einde van dit jaar rond te hebben, aldus de Raad. Het akkoord van maandag moet nog officieel worden bekrachtigd door de Europese lidstaten. Dat zal in de komende weken gebeuren, zodat het project zoals gepland kan worden gelanceerd.

Waar het geld voor het initiatief "WiFi4EU" juist vandaan zal komen, zal beslist worden tijdens de gesprekken rond de Europese meerjarenbegroting, aldus de Commissie en de Raad in persberichten. Van zodra het systeem op poten is gezet, zullen lokale autoriteiten (gemeenten of groepen van gemeenten) zich kandidaat kunnen stellen om financiële middelen te krijgen. Die steun zal bestaan uit vouchers, waarmee de autoriteiten de nodige apparatuur kunnen aankopen en installeren. De vouchers zullen tot 100 procent van de kosten dekken. Voorwaarde is dat de gemeenten de hotspots minstens drie jaar ter beschikking stellen. Bedoeling is om in 6.000 tot 8.000 gemeenten in de Europese lidstaten publieke hotspots te installeren, op pleinen, in parken, bibliotheken, ziekenhuizen en andere openbare plaatsen. Het project past binnen de idee "om tegen 2020 in elk Europees dorp en in elke Europese stad gratis wifitoegang aan te bieden in de buurt van de belangrijkste centra van het openbaar leven", aldus Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.Het is de bedoeling om de financiële en technische details voor het project tegen het einde van dit jaar rond te hebben, aldus de Raad. Het akkoord van maandag moet nog officieel worden bekrachtigd door de Europese lidstaten. Dat zal in de komende weken gebeuren, zodat het project zoals gepland kan worden gelanceerd.