Op termijn zal onze woning met allerlei systemen - sensoren, apparaten die draadloos met het internet zijn verbonden, ... - worden uitgerust die metingen kunnen uitvoeren, rapporten naar onze huisarts kunnen sturen en hem/haar zelfs kunnen waarschuwen als er een probleem is dat een interventie vereist. Het is goed denkbaar dat bepaalde onderzoeken automatisch zullen worden uitgevoerd. Voor een urinetest, bijvoorbeeld, zal je dan niet langer bij je huisarts langs moeten. De test zal worden uitgevoerd via je eigen toilet. Dat zal je kunnen identificeren (via je vingerafdruk of smartphone) en uitgerust zijn met een intelligente sensor die bepaalde stoffen in je urine kan meten, en met een transmissiesysteem zoals bl...