Dit artikel is van toepassing voor Micrososft Word 2003. Andere versies kunnen op sommige punten licht verschillen.

De briefwizard in Word gebruiken

Word bezit een functie waarmee u heel eenvoudig een verzorgde brief kunt maken.

 • Open in Word een nieuw document.
 • Klik op Extra en vervolgens op Wizard brief.
 • Klik op het eerste tabblad Briefopmaak.
 • Wilt u dat de juiste datum automatisch bovenaan e brief verschijnt, dan vinkt u het hokje voor datumregel aan. Met het pijltje rechts naast de datum kiest u de manier om de datum oor te stellen die uw voorkeur geniet.
 • Bij Pagina-ontwerp kiezen, kunt u kiezen tussen een 'eigentijdse brief', een 'elegante brief' en een 'professionele brief'. Probeer ze de eerste keer alle drie eens, zo ziet u meteen het verschil.
 • Vink het hokje voor 'Voorbedrukt briefhoofd' aan om een briefhoofd te creëren.
 • Vervolgens gaat u naar het tabblad Geadresseerde. Daar vult u de gegevens in van de persoon voor wie de brief bestemd is.
 • Op dit tabblad kiest u ook de vorm van de aanhef.
 • Tenslotte gaat u naar het tabblad Afzender
 • Hier vult u uw eigen naam en adres in.
 • Met het pijltje naast 'Afsluitende woorden' kiest u voor de gewenste formulering.
 • U kunt hier ook nog aangeven hoeveel bijlagen u aan de brief toevoegt.
 • Als dit allemaal klaar is drukt u op OK.
 • Het enige at u nu nog te doen blijft, is in het document op de plaats waar aangegeven is 'Typ uw tekst hier' de tekst van uw brief intypen.

Een eigen sjabloon aanmaken

 • Open in Word een nieuw document.
 • Klik in de menubalk op 'Invoegen' en 'Datum en tijd'
 • Onder 'Mogelijke notaties' kiest u de manier om de datum voor te stellen die uw voorkeur geniet. Rechts onderaan vinkt u het hokje aan 'Automatisch bijwerken' zodat de datum steeds automatisch wordt aangepast. Klik dan op OK.
 • Vervolgens klikt u in de menubalk op 'Beeld' en 'Koptekst en voettekst'. Met de werkbalk bepaalt u of u de koptekst bijvoorbeeld rechts of links wil uitlijnen.
 • Wilt u een logo toevoegen, bijvoorbeeld als u brieven verstuurd voor uw hobbyclub, dan doet u dat via 'Invoegen' in de menubalk en vervolgens 'Illustratie' als u een standaardafbeelding uit Word wilt gebruiken ofwel op 'Uit bestand' om het logo op te halen daar waar het op uw harde schijf opgeslagen is. Hebt u het logo gevonden, klik dan op 'Invoegen'. Klik met de cursor naast het logo en typ de naam en het adres van uw vereniging in. Indien u dat wenst past u met de werkbalk het lettertype en de lettergrootte aan.
 • Als voettekst kunt u eventueel een vaste afsluitingsformule en uw ingescande handtekening op de juiste plaats toevoegen.
 • Sluit tenslotte de werkbalk 'Koptekst en voettekst' af door op 'Sluiten' te klikken.
 • Rest u nu het sjabloon op te slaan zodat u het telkens weer kunt gebruiken als basisstructuur voor uw brief.
 • Klik op 'Bestand' en 'Opslaan als'.
 • Geef uw document een duidelijke bestandsnaam in het vakje 'Bestandsnaam'.
 • Klik op het pijltje rechts van het hokje 'Opslaan als' en kies daarin 'Documentsjabloon.
 • Klik tenslotte op 'Opslaan' om het sjabloon op te slaan. Sjablonen worden standaard opgeslagen in een mapje met de naam 'Sjablonen'. Voortaan kunt u voor elke brief met een sjabloon aan de slag gaan zodat de schikking van uw brief steeds dezelfde is.
Dit artikel is van toepassing voor Micrososft Word 2003. Andere versies kunnen op sommige punten licht verschillen. Word bezit een functie waarmee u heel eenvoudig een verzorgde brief kunt maken.