70% wil wel geopereerd worden door een robot

Dat is een opmerkelijk positief resultaat. De Eurobarometer die regelmatig peilt naar de publieke opinie in de Europese lidstaten noteerde dat slechts 44% van de Europeanen zich comfortabel zou voelen onder het mes van een robot. "België speelt op dat vlak wel een voortrekkersrol", weet Bram Vanderborght, professor Robotica aan de VUB. "Bij de Da Vinci operatierobots, bijvoorbeeld, wordt er wel een robot ingezet, maar de chirurg geeft de instructies. Het is de perfecte combinatie van de sterktes van mens en robot: de mens neemt de beslissingen, is flexibel en creatief, terwijl de robot preciezer kan handelen en eventuele foutjes van de chirurg door middel van zijn sensoren kan rechtzetten. Robots en artificiële intelligentie (AI) zullen in de toekomst misschien ook diagnoses kunnen stellen, omdat zij medische scans nauwgezet kunnen screenen, maar ik denk niet dat er een robot de eerstkomende jaren volledig zelfstandig zal opereren."
...