Elk jaar wordt door een deel van het artsenkorps gedreigd met het niet respecteren van de afgesproken tarieven. Een ander deel, in hoofdzaak specialisten en tandartsen, is e...

Elk jaar wordt door een deel van het artsenkorps gedreigd met het niet respecteren van de afgesproken tarieven. Een ander deel, in hoofdzaak specialisten en tandartsen, is en blijft al langer gedeconventioneerd, en is vrij supplementen te vragen boven het normale vastgelegde ereloon. Bestaat de oplossing er dan niet in om eenvoudig het systeem van de deconventionering af te bouwen, of beter nog, af te schaffen. M.a.w. het volgen en respecteren van een echt sociaal bewustzijn, zodat gezondheidszorg betaalbaar is en blijft voor elke patiënt, die trouwens nooit de dupe mag worden van een geneeskunde met twee snelheden. De realiteit is echter dat nomenclatuurafspraken al een tijd niet meer worden gerespecteerd sedert het invoeren van hospitalisatie- en tandverzekeringen. En hier hebben ook andere actoren uit de gezondheidssector hun verantwoordelijkheid in.