Bij vertigo spelen vaak verschillende oorzaken of aandoeningen op elkaar in. Dat maakt het niet altijd eenvoudig om de vinger te leggen op de precieze boosdoener. Dit zijn de meest voorkomende uitlokkers van draaiduizeligheid.
...