Vele tips die de media ons gaven sinds de spectaculaire stijging van de stookolieprijzen (zie de tabel!), waren weinig realistisch voor mensen die 20 tot 25 jaar geleden een huis gebouwd of gekocht hebben en die toen kozen voor een centrale verwarming. Plus Magazine ging daarom op zoek naar haalbare alternatieven voor een minder dure winter.
...