Kris Heyman is Director Employee Benefits bij de onafhankelijke verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. Hij weet dus perfect hoe het systeem van de wachtpolis functioneert, en kent alle details van de drie formules die momenteel op de markt te vinden zijn.
...

Kris Heyman is Director Employee Benefits bij de onafhankelijke verzekeringsmakelaar Vanbreda Risk & Benefits. Hij weet dus perfect hoe het systeem van de wachtpolis functioneert, en kent alle details van de drie formules die momenteel op de markt te vinden zijn. Kris Heyman: Een wachtpolis moet je zien als een vorm van sparen. Je sluit een contract met een verzekeringsmaatschappij (momenteel dus DKV, AG Insurance of Axa) en je stort maandelijks een bepaald bedrag, afhankelijk van je leeftijd. Zo bouw je een reserve op. Dat is meteen het verschil met een gewone premie. In een verzekeringspremie zit een stuk dekking (je wordt uitbetaald als zich een bepaald risico voordoet) en een stuk reserve. Bij een wachtpolis betaal je enkel voor de reserve, niet om een uitkering te krijgen wanneer zich een risico voordoet. Deze opgebouwde reserve vormt een voorfinanciering van de latere premies die je zult betalen eens je met pensioen bent. Dankzij deze voorafbetaling zullen de premies na het pensioen veel lager liggen dan de premies die iemand betaalt die geen voorfinanciering gedaan heeft. Dat is dus het grote voordeel van de wachtpolis. De wet legt op dit vlak weinig verplichtingen op. Ze zegt enkel dat een werkgever die een collectieve hospitalisatiepolis aanbiedt, verplicht is om aan zijn werknemers te vertellen dat er op de verzekeringsmarkt polissen zijn waarmee je kunt sparen zodat je een lagere premie zult betalen wanneer je later met pensioen zult gaan. De wet zegt niet wanneer werkgevers deze melding precies moeten doen, maar als later blijkt dat een werknemer die op zijn 30ste werd aangeworven de boodschap niet gekregen heeft en daardoor na zijn pensionering bijvoorbeeld 500 euro per jaar méér moet betalen dan wanneer hij had gespaard via de wachtpolis, dan moet de werkgever deze 500 euro bijpassen! Het gebeurt, maar het is hoogst uitzonderlijk. Het is ook niet zo eenvoudig te realiseren, want wat doe je bijvoorbeeld met een nieuwe werknemer die al gespaard heeft via een wachtpolis bij een andere maatschappij? Momenteel worden de meeste wachtpolissen dan ook op individuele basis gesloten. Dat is perfect mogelijk bij DKV en AG, niet bij AXA. Het is wel een voordeel als je een wachtpolis kunt sluiten bij de maatschappij van de collectieve hospitalisatieverzekering, maar dit veronderstelt dat de werkgever aangesloten is bij één van de drie genoemde maatschappijen. Is dat het geval, dan vermijd je in principe (meestal) medische formaliteiten. Als je een verzekering afsluit, zal de verzekeraar immers altijd peilen naar je gezondheidstoestand. Is je werkgever bijvoorbeeld verzekerd bij KBC en je wilt individueel een wachtpolis afsluiten bij AG Insurance of DKV, dan zul je in principe een medische vragenlijst moeten invullen. Was de werkgever bij een van deze twee verzekerd met de collectieve polis, dan moet je de vragenlijst in principe niet invullen. Ofwel gaat de werknemer bij KBC en de te betalen premie wordt berekend op basis van de bereikte leeftijd op dat ogenblik. Ofwel gaat hij bij AG en activeert hij de wachtpolis. In dat laatste geval zal AG wel een bewijs vragen dat hij de voorbije periode verzekerd was in een collectief hospitaalplan. Er zijn uiteraard verschillen, maar je kunt niet één wachtpolis aanduiden als het beste product. De drie maatschappijen hebben andere bijdragen en waarborgen. Ze hebben dus elk hun troeven. Bij AG en DKV moet je ononderbroken bijdragen betaald hebben, zoniet verlies je het voordeel van de verlaagde premie na het pensioen. Bij Axa wordt de verlaagde instapleeftijd berekend op basis van de effectief betaalde bijdragen (je verliest dus het voordeel niet als je een tijdje geen premies hebt betaald). AG geeft dan weer extra waarborgen op de collectieve polis tijdens de duur van de wachtpolis. Het komt eropaan alles goed naast mekaar te leggen en de beste keuze op uw maat te maken. Het spreekt voor zich dat als je aan-sluit op je 60ste, je nog weinig voordeel zult kunnen opbouwen. Hoe vroeger je begint, hoe beter. Dat hoeft niet op je 20ste te zijn, maar misschien wel rond je 40ste. Dit is echter geen algemene regel. Je moet het zien als een vorm van sparen en sparen doe je als je daar financiële ruimte voor hebt (n.v.d.r.: om een idee te hebben van de bedragen: lees Hoeveel betaalt u?, p. 70) Bij een overlijden gaat de opgebouwde reserve verloren. Je kunt je individueel opgebouwde reserve niet overdragen naar een collectieve wachtpolis. Dat is dus een nadeel. De meeste wachtpolissen zijn echter individuele contracten en dan is er op dit vlak geen probleem. Heeft de nieuwe werkgever een collectieve hospitalisatieverzekering, dan kun je gewoon de wachtpolis die je al had individueel voortzetten. Heeft de nieuwe werkgever geen collectieve hospitalisatieverzekering, dan kun je je wachtpolis activeren en omzetten naar een individuele hospitalisatieverzekering. De premie wordt dan berekend op basis van je leeftijd op het ogenblik dat je met de wachtpolis gestart bent. Stel dat je later toch opnieuw zou overstappen naar een werkgever met een collectieve hospitalisatieverzekering, dan desactiveer je gewoon je individuele verzekering en zet je ze opnieuw om naar een wachtpolis. Extra informatie over de drie polissen vindt u op het internet: www.wachtpolis.be