Sinds het Waals Gewest eind december 2005, na Vlaanderen en Brussel, de registratierechten op de schenking van roerende goederen verlaagde, staat de schenking weer in de actualiteit. Wie een schenking van roerend goed laat registreren betaalt in Vlaanderen en Brussel 3 % of 7 %, naargelang de graad van verwantschap. In Wallonië zijn er drie tarieven: 3 %, 5 % en 7 %. De betaling van de registratierechten zorgt ervoor dat het geschonken bedrag ontsnapt aan successierechten als de schenker later overlijdt.
...