Uiteraard is het niet uitzonderlijk dat ouders hun kind(eren) financieel steunen. Bij de bouw of aankoop van een woning, of ter gelegenheid van de opstart van een eigen zaak. Door de kredietcrisis zal dat in de toekomst nog vaker het geval zijn dan vroeger. Al te vaak realiseren de partijen zich echter niet hoe complex dergelijke (ogenschijnlijk nochtans eenvoudige) lening kan zijn en welke consequenties eraan verbonden kunnen zijn.
...