Documenten bijhouden doen we vooral om ze als bewijs te kunnen gebruiken. En dat kan in twee richtingen gebeuren: ofwel wilt u bewijzen dat u een betaling wel degelijk hebt gedaan, ofwel dat iemand u nog geld schuldig is. Hoelang we bepaalde papieren moeten bijhouden, hangt vanzelfsprekend af van het soort document. Maar als algemeen principe geldt dat eenmaal de verjaringstermijn verstreken is, u het document niet meer kunt gebruiken om uw gelijk te bewijzen.
...