Uit onderzoek blijkt dat 50% van de hartaanvallen voorafgegaan werd door waarschuwingen, die echter vaak pas achteraf door de patiënten herkend werden, stelt prof. Chris Vrints, dienst-hoofd cardiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, vast. "Kortademigheid, benauwdheid, kramp in de kuit of pijn/druk in de borststreek tijdens een inspanning, abnormale vermoeidheid: het zijn allemaal typische klachten die in de dagen of weken voor een hartaanval op de proppen komen en waarop vaak te afwachtend gereageerd wordt."
...