De BA Auto en de BA Privaat leven verzekeren allebei uw aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer die door uw fout schade hebben opgelopen. Toch hebben ze hun eigen specifieke kenmerken.
...

De BA Auto en de BA Privaat leven verzekeren allebei uw aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer die door uw fout schade hebben opgelopen. Toch hebben ze hun eigen specifieke kenmerken. n De BA Familiale. De meeste Belgische gezinnen verzekeren hun particuliere aansprakelijkheid, ook al is dat wettelijk niet verplicht. De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privaat leven (ook de Familiale genoemd, of Gezinsverzekering) vergoedt derden die schade hebben geleden door een fout van de verzekerde (op basis van artikel 1382 tot 1386 van het burgerlijke wetboek). Dit uiteraard op voorwaarde dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de fout en de schade. Let op! De verzekering vergoedt alleen derden! Uw eigen schade is dus niet verzekerd. Toch dekt een gezinspolis niet alles. De verzekering zal bijvoorbeeld niet tussenkomen voor fouten in het kader van een contractuele verbintenis, schade door een professionele handeling, schade die al door een verplichte verzekering wordt gedekt (zoals de autoverzekering), bij opzettelijke fout, enzovoort n De BA Auto. Een andere heel belangrijke polis voor de particulier is de autoverzekering. Elke automobilist die met zijn voertuig op de openbare weg komt, is wettelijk verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren. De wet van 21 november 1989 verplicht de verzekering van de aansprakelijkheid van motorrijtuigen. Dat zijn volgens de wet "rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden aangedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden". De verplichting geldt ook voor aanhangwagens, want: "met motorrijtuigen worden gelijkgesteld, de door de Koning bepaalde aanhangwagens die speciaal gebouwd zijn om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld met het oog op het vervoer van personen of zaken". De wet zegt uitdrukkelijk dat motorrijtuigen alleen "tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen" (denk aan parkeergarages...) worden toegelaten "indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst".Auto's, brommers, vrachtwagens, autobussen enzovoort vallen onder deze wet. Voor alle duidelijkheid, de polissen Rechtsbijstand (vergoeding van de gerechtskosten van een verzekerde in een proces) en Omnium (diefstal van het voertuig, materiële schade aan het eigen voertuig, ook wanneer de verzekerde in fout was) zijn niet wettelijk verplicht.