Of het om familie gaat of om vrienden, u zou de eerste niet zijn die te horen krijgt dat de ontlener "die som nooit gekregen heeft" of "dathet een schenking was, geen lening".
...