Een bankgift is een eenvoudige en goedkope manier om te schenken. Je schrijft een som geld of effecten over naar de rekening van je (klein)kind en je legt dit vast in een eenvoudig bewijsdocument. Maar als de schenker binnen de drie jaar na de bankgift overlijdt, wordt het geschonken bedrag toch nog bij de nalatenschap gevoegd en moet er erfbelasting op betaald worden, die tussen grootouders en kleinkinderen kan oplopen tot 27% (Vlaanderen) of 30% (Brussel en Wallonië).
...