In 2004 werden in ons land 52 395 nieuwe ondernemingen opgericht, bijna 10 percent méér dan in 2003. Meer dan de helft (57 %) van die nieuwe ondernemingen zijn éénmanszaken. In 2005 steeg het aantal starters nog eens met zo'n 6%, tot 57 202.
...

In 2004 werden in ons land 52 395 nieuwe ondernemingen opgericht, bijna 10 percent méér dan in 2003. Meer dan de helft (57 %) van die nieuwe ondernemingen zijn éénmanszaken. In 2005 steeg het aantal starters nog eens met zo'n 6%, tot 57 202. n ...door op voorhand een redelijk kapitaal bijeen te sparen om te starten, zodat u minder afhankelijk bent van de bank. n ... als u ervaring hebt en weet hoe u met mensen moet omgaan. n ... als ueen doordacht project hebt. Omdat u veel zekerheid opgeeft, moet uw project gebaseerd zijn op een degelijke markstudie en een businessplan. n ... u al beschikt over een uitgebreid netwerk van relaties. U hebt troeven, maar er zijn ook risico's. 1. Maak altijd een realistisch businessplan en liefst ook een beperkte markt- studie. Is er vraag naar datgene wat u wilt bieden? Wie is er nog mee bezig? Welke kosten en investeringen zijn vereist? 2. Wees eerlijk tegenover uzelf en soepel. Als het plan en de studie uitwijzen dat uw project weinig kans maakt, zoek dan een ander project of pas het grondig aan. 3. Kies voor een project dat vrij snel rendabel kan worden, na twee tot drie jaar. U gaat hooguit 15 jaar actief blijven maar bij innovatieve producten moet u vaak lang wachten op de eerste winst. 4. Misschien neemt u beter een bestaande zaak over. Uiteraard als die een mooi klantenbestand en weinig schulden heeft. Uw kans op snelle rentabiliteit is hoger. U hebt meer startkosten, maar daarvoor kunt u uw bijeengespaarde kapitaal inzetten. Een ruim aanbod van over te nemen ondernemingen vindt u op www.overnamemarkt.be. 5. Neem aanvullende verzekeringen als extra bescherming. Vooral een ziekteverzekering tegen kleine risico's, een verzekering gewaarborgd minimuminkomen en een aanvullend pensioen zijn aanraders. De premies kunt u fiscaal inbrengen. 6. Besef dat u veel minder vrije tijd zult hebben. Maar zorg ervoor dat u uw gezin niet volledig uit het oog verliest. Zowel de federale overheid als de gewesten bieden interessante steunmaatregelen. n Behoud van recht op werkloosheidsuitkering. Als u als loontrekkende zelf ontslag neemt om het als zelfstandige te proberen, behoudt u uw recht op werkloosheidsuitkering op twee voorwaarden: u moet genoeg dagen in loondienst gewerkt hebben én u moet uw zelfstandig beroep minimaal zes maanden en maximaal negen jaar uitoefenen. Hetzelfde geldt voor uitkeringsgerechtigde werklozen die zelfstandig worden. n Leningen tegen zeer voordelige voorwaarden van het Participatiefonds: de Startlening is voor werkzoekenden die als zelfstandige willen starten. U krijgt een gratis begeleiding gedurende 18 maanden. De Starteo-lening is interessant als u een bestaande zaak wilt overnemen. Info: tel. 02 210 87 87 en www.fonds.org n Om uw ondernemingsnummer te verkijgen moet u bewijzen dat u kennis van bedrijfsbeheer bezit. Voor een beperkt aantal beroepen moet u ook een diploma of bewijs van beroepskennis voorleggen. U zult dus vaak een opleiding moeten volgen, maar die kunt u in vrijwel alle scholen betalen met opleidingscheques (www.opleidingscheques.be). n De opstartcheques en de DNA-cheques bestaan niet meer, maar er zijn twee nieuwe steunmaatregelen gelanceerd. Met de onderemerschapsportefeuille kunnen kleine en middelgrote ondernemingen via elektronische weg steunmaatregelen aanvragen voor vier diensten: opleiding, advies, mentorschap en aankoop van kennis in Vlaamse kenniscentra. Een KMO kan een portefeuille openen van maximaal 10.000 euro. De ondernemer betaalt twee derde van de dienstverlening zelf en de Vlaamse overheid legt een derde bij. Info bij de Unizo startersservice of via www.ondernemen.vlaanderen.be. Met de win-winlening wil de Vlaamse overheid particulieren aanzetten om startende ondernemingen te helpen. Wie een win-winlening toekent aan een startend bedrijf, krijgt een belastingkorting van 2,5% van het geleende bedrag. Deze achtergestelde lening bedraagt maximaal 50.000 euro en zelfs als het bedrijf zijn schuld niet kan terugbetalen krijgt de investeerder nog steeds 30% van het bedrag terug via een eenmalige belastingvermindering. U kunt informatie inwinnen bij: n Brussels Agentschap voor de Onderneming, Tour & Taxis, Havenlaan 86c bus 211, 1000 Brussel, tel. 02 422 00 20 n Brustart, de Stassartstraat 32, 1050 Brussel, tel. 02 548 22 11. (KMO's) Beroepsverenigingen van zelfstandigen: n Unizo Startersservice, Spastraat 8, 1000 Brussel, tel. 02 238 05 92. Op de website www.startersservice.be kunt u (mits aanmelden) gratis een programma downloaden om een financieel plan op te stellen. n Liberaal Verbond voor Zelfstandigen, (LVZ), Kasteellaan 124/1, 1081 Brussel, tel. 02 426 39 00 n Markant bouwt netwerken uit voor zelfstandig ondernemende vrouwen. Info: tel. 02 286 93 30 en www.markantvzw.be n