is een simulator die berekent hoev...

is een simulator die berekent hoeveel extra nettoloon de taxshift jou oplevert. Je geeft gewoon je brutoloon in. De simulator houdt geen rekening met je gezinstoestand.